Banker's Review Online - CSR: Πώς διαμορφώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζών

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

CSR

CSR: Πώς διαμορφώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζών

18 Απριλίου 2011 | 12:28 Γράφει ο Γιάννης  Μουρατίδης Topics: CSR

Αν και οι τράπεζες δειχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για να αποκτήσουν περιβαλλοντική αυτογνωσία, χρειάζεται ακόμα αρκετή προσπάθεια για να αποτυπώσουν μια πλήρη εικόνα του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Σύμφωνα με την τεχνοκρατική προσέγγιση, ότι δεν είναι μετρήσιμο δεν μπορεί να βελτιωθεί. Επομένως, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους εικόνα, θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσουν, με ένα σαφή και συγκρίσιμο τρόπο, ποια είναι αυτή.

Και επειδή η αυτοβελτίωση χωρίς οικονομικό όφελος, ενδεχομένως να μην αποτελεί επαρκές κίνητρο για μια επιχείρηση, πλέον υπάρχουν δείκτες, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μια αρκετά καλά προσδιορισμένη εικόνα του περιβαλλοντικού τους προφίλ, απευθυνόμενες στην ευαισθησία των stake holders.

Ενας θησαυρός που φαίνεται ότι δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα πολλές ελληνικές τράπεζες, είναι οι επιπτώσεις που έχει στο περιβαλλοντικό τους προφίλ η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των IT υποδομών τους. Διαβάζοντας τους εταιρικούς απολογισμούς, διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας δεν γίνεται σαφές σε ποιο βαθμό οι IT υποδομές επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με μελέτες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, οι IT υποδομές που περικλείονται πλέον από τον όρο «datacenter», είναι πιθανό να αποτελούν την κύρια εστία κατανάλωσης ενέργειας, με διαφορά από άλλες εστίες, όπως οι μετακινήσεις, η ψύξη - θέρμανση γραφείων και ο φωτισμός.
Μια άλλη διάσταση που διαπιστώσαμε να απουσιάζει από τους εταιρικούς απολογισμούς είναι η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων διαφορετικών δράσεων, πάνω από έναν κοινό παρονομαστή.

Σύμφωνα με τον Νίκο Αυλώνα, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Αειφορίας (CSE), του οποίου τη θέση φιλοξενούμε στη συνέχεια, «οι ελληνικές τράπεζες με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν έχουν κατανοήσει ακόμα τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στρατηγικής μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας».

Μιλώντας με στελέχη τραπεζών, διαπιστώσαμε ότι κατανοούν την αναγκαιότητα να γίνει αρκετή προσπάθεια ακόμα, ώστε να βελτιώσουν την περιβαλλοντική εικόνα των οργανισμών τους. Η προσπάθεια αφορά όχι μόνο στη διάσταση βελτίωσης των δράσεων ή προσθήκης νέων, αλλά και στη διάσταση της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών.

Για παράδειγμα, πολλές από τις τράπεζες δεν έχουν ακόμα πιέσει τους προμηθευτές τους με κάποια πρότυπα που θα βελτίωναν τον τομέα των πράσινων προμηθειών. Δεδομένου δε ότι οι τράπεζες είναι ηγετικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας, η δική τους ώθηση, θα μπορούσε να επηρεάσει την αγορά στο σύνολό της.

Το βέβαιο είναι ότι η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι περιβαλλοντικοί απολογισμοί των ελληνικών τραπεζών είναι πολύ καλύτερη με την εικόνα που παρουσίαζαν πριν από μια τριετία. Η οικονομική κρίση, ίσως, έχει συμβάλλει, ώστε να τελευταία χρόνια να υπάρχει μια στασιμότητα στο επίπεδο των εσωτερικών περιβαλλοντικών διαδικασιών, η οποία όμως αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Και επειδή η αυτοβελτίωση χωρίς οικονομικό όφελος, ενδεχομένως να μην αποτελεί επαρκές κίνητρο για μια επιχείρηση, πλέον υπάρχουν δείκτες, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μια αρκετά καλά προσδιορισμένη εικόνα του περιβαλλοντικού τους προφίλ, απευθυνόμενες στην ευαισθησία των stake holders.

Ενας θησαυρός που φαίνεται ότι δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα πολλές ελληνικές τράπεζες, είναι οι επιπτώσεις που έχει στο περιβαλλοντικό τους προφίλ η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των IT υποδομών τους. Διαβάζοντας τους εταιρικούς απολογισμούς, διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας δεν γίνεται σαφές σε ποιο βαθμό οι IT υποδομές επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με μελέτες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, οι IT υποδομές που περικλείονται πλέον από τον όρο «datacenter», είναι πιθανό να αποτελούν την κύρια εστία κατανάλωσης ενέργειας, με διαφορά από άλλες εστίες, όπως οι μετακινήσεις, η ψύξη - θέρμανση γραφείων και ο φωτισμός.
Μια άλλη διάσταση που διαπιστώσαμε να απουσιάζει από τους εταιρικούς απολογισμούς είναι η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων διαφορετικών δράσεων, πάνω από έναν κοινό παρονομαστή.

Σύμφωνα με τον Νίκο Αυλώνα, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Αειφορίας (CSE), του οποίου τη θέση φιλοξενούμε στη συνέχεια, «οι ελληνικές τράπεζες με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν έχουν κατανοήσει ακόμα τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στρατηγικής μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας».

Μιλώντας με στελέχη τραπεζών, διαπιστώσαμε ότι κατανοούν την αναγκαιότητα να γίνει αρκετή προσπάθεια ακόμα, ώστε να βελτιώσουν την περιβαλλοντική εικόνα των οργανισμών τους. Η προσπάθεια αφορά όχι μόνο στη διάσταση βελτίωσης των δράσεων ή προσθήκης νέων, αλλά και στη διάσταση της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών.

Για παράδειγμα, πολλές από τις τράπεζες δεν έχουν ακόμα πιέσει τους προμηθευτές τους με κάποια πρότυπα που θα βελτίωναν τον τομέα των πράσινων προμηθειών. Δεδομένου δε ότι οι τράπεζες είναι ηγετικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας, η δική τους ώθηση, θα μπορούσε να επηρεάσει την αγορά στο σύνολό της.

Το βέβαιο είναι ότι η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι περιβαλλοντικοί απολογισμοί των ελληνικών τραπεζών είναι πολύ καλύτερη με την εικόνα που παρουσίαζαν πριν από μια τριετία. Η οικονομική κρίση, ίσως, έχει συμβάλλει, ώστε να τελευταία χρόνια να υπάρχει μια στασιμότητα στο επίπεδο των εσωτερικών περιβαλλοντικών διαδικασιών, η οποία όμως αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας.


ALPHA BANK
Η βασική άμεση επίδραση της Alpha Bank στο περιβάλλον αφορά τις υποδομές της, και ειδικότερα τη λειτουργία των γραφείων και του δικτύου των καταστημάτων της, σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη χρήση χαρτιού, τη διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση και τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών από επαγγελματικά ταξίδια.

Ενέργεια
Αναγνωρίζοντας την επίδρασή της στο περιβάλλον από τη χρήση ενέργειας, η τράπεζα σταδιακά έχει εντός της τελευταίας τετραετίας αυξήσει το ποσοστό χρήσεως καυσίμων από καθαρότερες πηγές, όπως είναι το φυσικό αέριο. Η πολιτική αυτή θα συνεχισθεί και στο μέλλον, καθώς θα επεκτείνεται και το δίκτυο φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η κατανάλωση ενέργειας μετράται περίπου για το μισό της επιφάνειας των κτηρίων της Alpha Bank στην Ελλάδα,
αυξάνοντας διαρκώς το ποσοστό των κτηρίων των οποίων μετράται με ακρίβεια η ενεργειακή κατανάλωση και διαχειρίζεται το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Το 2009, αν και η συνολική κατανάλωση ρεύματος ήταν σχεδόν τριπλάσια αυτής του 2006, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανά τετραγωνικό μέτρο μειώθηκε από τις 233 κιλοβατώρες στις 187, δηλαδή κατά περίπου 20%.

Οι εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές υπολογίζονται από την τράπεζα βάσει της ενέργειας που καταναλώνεται για τη λειτουργία κτηρίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, για φωτισμό και κάθε σχετική ανάγκη, έχουν διατηρηθεί σε σταθερό επίπεδο την τελευταία τετραετία με 0,20 τόνους ανά τ.μ. γραφείων.

Ωστόσο, οι εκπομπές ρύπων σε τόνους ανά εργαζόμενο είναι περισσότερο από διπλάσιες το 2009 με 5,10 τόνους σε σχέση με τους 2,07 τόνους του 2006. Προσωρινά, η Alpha Bank δεν υπολογίζει στις εκπομπές ρύπων, τους ρύπους από επαγγελματικά ταξίδια και μετακινήσεις.

Νερό
Για τον περιορισμό της χρήσεως φυσικών πόρων, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στα κτήρια και στις υποδομές της τράπεζας ώστε να επιτευχθεί μείωση των διαρροών, να γίνεται επεξεργασία και ανακύκλωση, όπου είναι δυνατόν, του νερού και να επιτυγχάνεται μείωση της συνολικής κατανάλωσης τόσο των υπογείων υδάτων, όσο και του νερού από τα δημόσια δίκτυα.

Ο στόχος που τέθηκε στον Απολογισμό του 2008 για προώθηση ενεργειών μείωσης της κατανάλωσης νερού στις λειτουργίες της τράπεζας επιτεύχθηκε με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης από δίκτυα υδρεύσεως κατά 8,5% περίπου έναντι του 2008, και της κατανάλωσης ανά εργαζόμενο κατά 0,32 κυβικά μέτρα.

Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων
Η χρήση χαρτιού διατηρείται στα ίδια επίπεδα την τελευταία τετραετία με ετήσια κατανάλωση περίπου 436 τόνων χαρτιού. Ωστόσο, η Alpha Βank πετυχαίνει ανακύκλωση του συνόλου χαρτιού που αγοράζει τα 3 τελευταία έτη.

Γενικότερα όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση, η Alpha Bank αξιοποιεί την ανακύκλωση για διάφορα υλικά, όπως μπαταρίες, toners και μελανοδοχεία καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το 2009 συνελέγησαν και ανακυκλώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της τράπεζας 10.150 κιλά μεγάλων μπαταριών, όπως τα συστήματα UPS των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έναντι 11.380 κιλών που είχαν συλλεχθεί και ανακυκλωθεί το 2008.

Σε ότι αφορά την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το 2009 το αποσυρόμενο υλικό σε πανελλαδική κλίμακα, ανήλθε σε 2.619 τεμάχια, έναντι 2.244 τεμαχίων το 2008, που αντιστοιχεί σε αύξηση 16,7%.

EUROBANK
Το 2003 σηματοδότησε την εναρκτήριο πορεία του Ομίλου Eurobank σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, με τη θέσπιση της επίσημης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. H Eurobank EFG έχει πιστοποιηθεί κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Το 2009, η λειτουργία του συστήματος έκανε ένα ακόμη βήμα «ωρίμανσης» με την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταχώρισης της Eurobank EFG στο Ευρωπαϊκό Μητρώο των επιχειρήσεων που τηρούν τον Κανονισμό (Κανονισμός (ΕΚ) 761/2001) για την περιβαλλοντική διαχείριση, το γνωστό EMAS. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της Eurobank EFG παρακολουθούνται από ειδικά προγράμματα συνδεδεμένα με στόχους και σχετικούς περιβαλλοντικούς δείκτες.

Με τον τρόπο αυτό αφενός εξυπηρετείται η δέσμευση για διαφανή λειτουργία του οργανισμού, αφετέρου ενισχύεται η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση του «οικολογικού αποτυπώματος» της τράπεζας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, δρομολογείται η επέκταση παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Eurobank EFG και εκτός Ελλάδος, όπου αυτό είναι εφικτό. Η Τράπεζα από το 2008 χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο GHG.

Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων
Η τράπεζα παρακολουθεί τη ροή των κυριότερων αποβλήτων, φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή διαχείρισή τους και τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής εντός του οργανισμού των εξής υλικών: Χαρτί, Μελάνια (toner), Απόβλητα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Λαμπτήρες, Μπαταρίες / Συσσωρευτές.

Η τράπεζα εντός του 2009 προχώρησε σε πρόγραμμα τυποποίησης παραγγελιών χαρτιού Α4 πανελλαδικά, με συγκεκριμένες συχνότητες και ποσότητες ανά μονάδα και με συγκεκριμένες αποστολές κάθε μήνα, μειώνοντας τη ζήτηση χαρτιού. Επίσης, η τράπεζα εισήγαγε τη νέα υπηρεσία e-Statements, μέσω της οποίας, οι πελάτες της έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα να διακόπτουν την αποστολή των φυσικών αντιγράφων που λαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται τόσο η χρήση χαρτιού, όσο και μελανιού (toner). Η ετήσια κατανάλωση χαρτιού ανά εργαζόμενο μειώθηκε κατά 11,7% το 2009.

Συνολικά, το 2009 ανακυκλώθηκαν 397 τόνοι χαρτιού, έναντι 384 τόνων το 2008. Το 2009 ξεκίνησε πρόγραμμα «επαναγεμίσματος» μελανοδοχείων στις μονάδες της Τράπεζας στην Αττική. Η συνολική χρήση toner το 2009 ανήλθε σε 3,87 τεμάχια/εργαζόμενο έναντι 4,22 το 2008. Το 2009 παραδόθηκαν προς ασφαλή διαχείριση 8.012 τεμάχια toner έναντι 9.086 το 2008 (28% της προμηθευόμενης ποσότητας). Η μείωση οφείλεται στην μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας «επανάχρησης», η οποία ξεκίνησε το 3ο τετράμηνο του 2009.

Εντός του 2009 σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς παραδόθηκαν προς ασφαλή διάθεση 5.473 λαμπτήρες και 273 μπαταρίες (μη-φορητού τύπου). Ο στόχος για το 2010 είναι η 100% ασφαλής διαχείριση των υλικών αυτών.

Νερό
Η τράπεζα έχει θέσει ως στόχο να σταθεροποιήσει την κατανάλωση νερού σε επίπεδα μικρότερα ή ίσα των 0,22 κυβικών μέτρων ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας εγκαταστάσεων ανά έτος. Το 2009 η κατανάλωση ανήλθε σε 70.915 κυβικά μέτρα, επίδοση που αντιστοιχεί σε αύξηση 43,11 % σε σχέση με την ετήσια κατανάλωση το 2008.

Ενέργεια
Το 2009, η συνολική καταν άλωση πετρελαίου θέρμανσης ανήλθε σε 100.392 λίτρα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 57.407.893 KWh, ενώ πραγματοποιήθηκαν 4.116.382 μίλια επαγγελματικών αεροπορικών ταξιδιών. Το 2009 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας ανήλθε σε 191,21 KWh/m2, έναντι 191,83 KWh/m2 το 2008, μία μείωση της τάξεως του 0,23%. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά άτομο ανήλθε σε 7.596 KWh έναντι 7.899 KWh/άτομο το 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,84%.

Οι δε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας ανήλθαν σε 0,1386 τόνους CO2/ m2. Η διαχείριση της ενέργειας και η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών αποσκοπεί στη μείωση της συμβολής της τράπεζας στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου και την Κλιματική Αλλαγή.

Ετσι, εντός του 2009, με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των καταναλώσεων πραγματοποιήθηκαν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε καταστήματα της τράπεζας και έγιναν παρεμβάσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό με διόρθωση δυσλειτουργιών των μηχανημάτων και σχετικών ρυθμίσεων σε συστήματα φωτισμού (εσωτερικός φωτισμός, επιγραφές) και κλιματισμού (θέρμανση, ψύξη).

Επίσης, έγιναν πιλοτικές εγκαταστάσεις τεχνικών ελέγχου κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε χώρους της τράπεζας, αναμένοντας ετήσια μείωση κατανάλωσης 12% ανά σημείο και με προοπτική την επέκταση, κατόπιν μελέτης, των τεχνικών αυτών σε περισσότερους χώρους.

H Eurobank EFG προχώρησε στη δημιουργία υποδομών και χρήσης φυσικού αερίου σε κτήρια Διοίκησης, προσδοκώντας παράλληλα βελτίωση της απόδοσης των αντίστοιχων συστημάτων θέρμανσης κατά 5-10%. Επιπλέον, εντός του 2009, έγινε αυξημένη χρήση των τεχνολογιών video-conferencing με στόχο τη μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, έχει προχωρήσει ήδη από το 2003 σε σχεδιασμό και εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής με δέσμευση του ΔΣ της.

Η περιβαλλοντική όσο και η κοινωνική διάσταση στις αποφάσεις της Τράπεζας περιλαμβάνονται πλέον με σημαντικές αναφορές και δεσμεύσεις στους σκοπούς του κωδικοποιημένου Καταστατικού της. Για τον καλύτερο συντονισμό του περιβαλλοντικού έργου της τράπεζας λειτουργεί Μονάδα Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει Βάση Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία, στους άξονες της οποίας οργανώνονται ο εσωτερικός έλεγχος και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και με τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας ενόψει και της επικείμενης πιστοποίησης κατά EMAS.

Η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας το 2009 εκφράστηκε κυρίως μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος GREENbanking4Life (www.greenbanking.gr), το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2009.

Νερό
Από το 2008 σε κάθε νέο ή προς ανακαίνιση κατάστημα και κτήριο διοίκησης της τράπεζας τοποθετούνται βρύσες ελεγχόμενης ροής. Γενικότερα, η κατανάλωση νερού ανά εργαζόμενο στην τράπεζα μειώθηκε το 2009 σε σχέση με το 2008 από 7,8 σε 7,6 m3/εργαζόμενο. Το 2009 η τράπεζα υλοποίησε πιλοτική εφαρμογή συλλογής βρόχινου νερού στο κατάστημα Κέας, με στόχο να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της παραδοσιακής τεχνικής εξοικονόμησης νερού των Κυκλάδων.

Ενέργεια
Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε το 2009 την υλοποίηση μιας σειράς προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε αισθητή μείωση το 2009 σε σχέση με το 2008, καθώς η κατανάλωση ανά εργαζόμενο μειώθηκε κατά 5% και η κατανάλωση ανά τετραγωνικό μέτρο κατά 2% περίπου.

Επίσης, οι αεροπορικές μετακινήσεις το 2009 μειώθηκαν αισθητά σε σχέση με το 2008, κατά 26%.  Το 2009 οι επαγγελματικές μετακινήσεις με αυτοκίνητο παρουσίασαν μείωση κατά 6% περίπου σε σχέση με το 2008 και στόχος για το 2010 είναι περαιτέρω μείωση 5% ανά εργαζόμενο. Μείωση κατά 53% παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά ταξίδια με αυτοκίνητο το 2009 σε σχέση με το 2008. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση των προγραμμάτων e-learning.

Οι εκπομπές CO2 ανά εργαζόμενο το 2009 παρουσίασαν πολύ μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2008, η οποία ξεπέρασε το 7%, ενώ σε τόνους CO2 η μείωση ήταν μεγαλύτερη από 2%, από 33.314 τόνους το 2008 σε 32.624 τόνους το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην ελάττωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στον περιορισμό των μετακινήσεων. Σημαντική μείωση, από 7% έως 10%, παρουσίασαν και οι εκπομπές των υπόλοιπων αερίων ρυπαντών.

Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων
Η ανακύκλωση χαρτιού στην τράπεζα, η οποία ξεκίνησε το 2006 και επεκτάθηκε το 2008, συνεχίζεται με επιτυχία σε περισσότερα από τα μισά καταστήματα και σε όλα τα κτήρια Διοίκησης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το 2009 ανακυκλώθηκαν 238 τόνοι χαρτιού, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 39,4% του χαρτιού που καταναλώθηκε. Το ίδιο ποσοστό το 2008 ήταν 34,1%. Στόχος για το 2010 είναι η επέκταση της ανακύκλωσης χαρτιού σε καταστήματα της Αττικής και αύξηση της ανακύκλωσης χαρτιού κατά 2%.

Πολύ μεγάλη αύξηση παρουσιάστηκε στις ποσότητες μελανοδοχείων και τόνερ που εστάλησαν από την τράπεζα για επαναχρησιμοποίηση. Περισσότερα από 2.000 τεμάχια παραδόθηκαν το 2009, έναντι 700 το 2008.

Η ανακύκλωση μπαταριών, που ξεκίνησε το 2008 και πραγματοποιείται σε όλα σχεδόν τα καταστήματα και τα κτήρια Διοίκησης της τράπεζας αυξήθηκε το 2009. Συγκεκριμένα το 2009 ανακυκλώθηκαν3.523 κιλά μπαταριών έναντι 440 κιλών το 2008. Στόχος για το 2010 είναι η αύξηση της ανακύκλωσης κατά 10%.

Το 2009 η τράπεζα επέκτεινε την ανακύκλωση πλαστικού, όπως είχε στόχο, σε άλλα 2 κτήρια Διοίκησης, με αποτέλεσμα σχεδόν το διπλασιασμό των ποσοτήτων που διατέθηκαν για ανακύκλωση. Στόχος για το 2010 είναι η αύξηση ανακύκλωσης πλαστικού κατά 10%. Το 2009, η Τράπεζα παρέδωσε για ανακύκλωση περίπου 32,2 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από την αποθήκη της στην Αθήνα και την αποθήκη της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Τέλος, από το 2009 η τράπεζα ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης λαμπτήρων στο κεντρικό κτήριο Διοίκησης στην Αθήνα. Το 2009 διατέθηκαν προς ανακύκλωση 180 κιλά λαμπτήρων.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εθνική Τράπεζα, διαδραματίζοντας σημαίνοντα ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, κατανοεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν σήμερα ζητήματα ζωτικής σημασίας για τους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Καθίσταται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων και ορθολογικότερης χρήσης των φυσικών πόρων.
Με σκοπό την υλοποίηση της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής, αλλά και της αντίστοιχης δέσμευσής της για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αποτυπώνεται στον «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας», η Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει, από το 2004, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001.

Από την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν προσδιοριστεί οι ακόλουθοι πέντε βασικοί άξονες του προγράμματος Δράσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:
1. Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων γενικότερα
2. Εξορθολογισμός των επαγγελματικών μετακινήσεων
3. Αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων
4. Εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες
5. Εφαρμογή πολιτικής ανάλυσης και εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων στις επενδυτικές και πιστοδοτικές διαδικασίες.

Συμμετοχές
Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στους δείκτες αειφορίας FTSE4Good Europe και FTSE4Good Global από το 2004. Στο πλαίσιο της συμμετοχής αυτής, αξιολογείται ετησίως για την περιβαλλοντική της επίδοση από τον ελεγκτικό οργανισμό EIRIS.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η κατανάλωση ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις, αποτελεί σημαντικό παράγοντα της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας επιτυγχάνεται, κυρίως, με την εγκατάσταση και χρήση νέων και λιγότερο ενεργοβόρων τεχνολογιών κατά την ανακαίνιση ή κατασκευή των κτηρίων.

Για την καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση των καταναλώσεων ρεύματος δημιουργήθηκε πλήρες αρχείο των Μονάδων της Τράπεζας για τη διετία 2008-2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 634 κτήρια (69 της Διοίκησης και 565 Καταστήματα). Η εξοικονόμηση ενέργειας λόγω των μέτρων που έλαβε η Τράπεζα υπολογίστηκε σε πάνω από 1.100 MWh, ήτοι 853,60 tn CO2.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν μέτρα όπως:
• Η επιλογή συσκευών (15.000 Η/Υ και 8.000 SERVERS) κατά τη διαδικασία εκτεταμένου προγράμματος ανανέωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις «Energy Star»
• Η αντικατάσταση των οθονών των Η/Υ, με την οποία επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας κατά 50%, δηλαδή περίπου 500.000 KWh/έτος (388 tn CO2)
• Η κατανάλωση ενέργειας 1.216,4 MWh από φυσικό αέριο, με την οποία η τράπεζα συμβάλλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον, αλλά και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου
• Η χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στο νέο κτήριο του μηχανογραφικού κέντρου στο Γέρακα, συνολικής επιφάνειας κυρίας χρήσης 25.000τ.μ., στο οποίο μεταστεγάστηκαν υπηρεσίες από παλαιότερα και περισσότερο ενεργοβόρα κτήρια
• Η ολοκλήρωση του Συστήματος Διαχείρισης Κτηρίου (ΒΜS) του Μεγάρου Διομήδη, μέσω του οποίου επιτεύχθηκε ετήσια μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατά 22,3%
• Η εφαρμογή δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Καταστήματα της Τράπεζας, όπως: πιλοτικά συστήματα παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης, νέα ανακλαστικά υαλοστάσια, περσίδες σκίασης, αντικατάσταση λαμπτήρων, χρήση inverter στους κινητήρες, κ.λπ.
• Η εγκατάσταση πυκνωτών σε κτήρια της Διοίκησης με στόχο τη βελτίωση του συντελεστή ηλεκτρικής ισχύος
• Η εφαρμογή κεντρικής απενεργοποίησης των σταθμών εργασίας των Μονάδων της Τράπεζας μέσω της οποίας υπολογίζεται ότι εξοικονομείται ενέργεια 772.200 KWh ετησίως, ήτοι 599,23 tn CO2

Η Ε.Τ.Ε., θεωρώντας απαραίτητη τη συνεισφορά των εργαζομένων της στην προστασία του περιβάλλοντος, προχώρησε σε εσωτερικές ανακοινώσεις και ενέργειες, ώστε να ευαισθητοποιήσει και να δεσμεύσει το προσωπικό στην επίτευξη του στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να μεριμνά για την αποτροπή της αλόγιστης και άσκοπης χρήσης φωτισμού και κλιματιστικών, τόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας του όσο και κατά την έξοδό του από τους χώρους της Τράπεζας.

Εξορθολογισμός μετακινήσεων
Η Τράπεζα, και γενικότερα ο Ομιλος, μέσω μιας σειράς δράσεων που αφορούν στο προσωπικό (άμεσες) και στους πελάτες τους (έμμεσες), έχουν ελαττώσει κατά πολύ τις επαγγελματικές μετακινήσεις, συνεισφέροντας στη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων.

Αμεσες:
• Προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του προσωπικού (distance e-learning, e-book, e-learning) και προμήθεια-εφαρμογή συστήματος LMS (Learning Management System) και LCMS (Learning Content Management System) στη Διαδικτυακή Πύλη της Τράπεζας.
• Χρήση συστημάτων τηλεδιασκέψεων και εγκατάσταση 27 Video Conference σε Μονάδες στην Ελλάδα και 8 σε Θυγατρικές και Μονάδες του εξωτερικού.
• Τοποθέτηση του προσωπικού στο Δίκτυο των Καταστημάτων της Τράπεζας με κριτήριο και την εντοπιότητα.

Εμμεσες: Αναφορικά με τις έμμεσες μετακινήσεις των πελατών (οι οποίες προκαλούνται λόγω της διάθεσης των προϊόντων της), η μείωσή τους επιτεύχθηκε με την ενοποίηση των εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας σε ένα ενιαίο σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών (i-bank) διαθέσιμο όλο το 24ωρο. Το i-bank περιλαμβάνει πέντε δίκτυα σύγχρονης τραπεζικής εξυπηρέτησης: το δίκτυο ΑΤΜ, το Internet Banking, το δίκτυο APS, το Phone Banking και το Mobile Banking.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του i-bank επεκτάθηκε το δίκτυο των κέντρων Αυτομάτων Πληρωμών (APS), δημιουργήθηκε η υπηρεσία Mobile Banking, ολοκληρώθηκε η επέκταση των υποδομών και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες υπηρεσίες το Contact Center.

Η Τράπεζα προχωρά, επίσης, και στη δημιουργία μοντέλου Ηλεκτρονικού Καταστήματος (i-Branch) που αποσκοπεί στη συγκέντρωση όλων των εναλλακτικών δικτύων σε ενιαίο χώρο εξυπηρέτησης, με ευχάριστο περιβάλλον, υποστηριζόμενο από τον κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνολογία. Η λειτουργία του πρώτου Ηλεκτρονικού Καταστήματος στο ΤΗΕ MALL ΑΘΗΝΩΝ (Λ. Κηφισίας) προγραμματίζεται στα μέσα Φεβρουαρίου του 2011.

Στοιβάδα του όζοντος
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μείωσης της στοιβάδας του όζοντος, η Εθνική εστιάζει τόσο στα ψυκτικά συστήματα που διαθέτει όσο και στα κατασβεστικά. Στα κατασβεστικά, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, έχει αντικαταστήσει τα συστήματα πυρόσβεσης halon με υλικό, που δεν μειώνει το Οζον (ODP, Ozone Depletion Potential) και έχει εξαιρετικά χαμηλή συνεισφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (GWP, Global Warming Potential).

Παράλληλα, έχει αντικαταστήσει το 80% των κλιματιστικών μηχανημάτων της, με άλλα νεότερης τεχνολογίας, ενώ κάθε παλαιό μηχάνημα που δεν επισκευάζεται, αντικαθίσταται από νέο φιλικότερο προς το περιβάλλον.

Διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων
Το χαρτί αποτελεί τον κύριο όγκο των στερεών αποβλήτων της τράπεζας. Στόχος της Εθνικής είναι η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και η παράλληλη αύξηση της ανακύκλωσής του.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει στις ακόλουθες δράσεις:
• Την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Αλληλογραφίας (Σ.Η.Δ.Α.). Υπολογίζεται ότι με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος θα υπάρξει μείωση κατά περίπου 70%, στην κατανάλωση χαρτιού και κατά 24% στην κατανάλωση αναλωσίμων
• Την εφαρμογή της δυνατότητας εκτύπωσης και αντιγραφής διπλής όψης με στόχο τον περιορισμό των εκτυπώσεων και φωτοαντιγράφων που παράγει, στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο
• Το Κέντρο Μηχανογραφίας, εκμεταλλευόμενο το σύστημα «Content Management On Demand», διακινεί όλες τις εκτυπώσεις που δεν απευθύνονται σε πελάτες ηλεκτρονικά
• Την εκτύπωση του ενδοεταιρικού περιοδικού «Πρώτοι Εμείς» σε μη χλωριωμένο χαρτί
• Την προμήθεια χαρτιού πιστοποιημένης αειφορικής ξυλείας (Forest Stewardship Council) για ειδικές εκτυπώσεις, το οποίο είναι λευκασμένο με παράγωγα χλωρίου (ECF) και όχι με στοιχειακό χλώριο που είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για το περιβάλλον.

Το 2009 το ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού έφτασε το 105% του αγορασμένου (ανακύκλωση 572.000 κιλών) και το ποσοστό αγοράς ανακυκλωμένου χαρτιού ανήλθε στο 77% της συνολικής προμήθειας χαρτιού). Η εξοικονόμηση στην κατανάλωση χαρτιού που επιτεύχθηκε κατά το έτος 2009 με την εφαρμογή του e-learning ήταν 975.455 σελίδες Α4.

Διαχείριση αναλώσιμων και εξοπλισμού
Η τράπεζα ανακυκλώνει επίσης αναλώσιμα (toner, και μελανιών εκτυπωτών), συσσωρευτές, μικρές μπαταρίες και λαμπτήρες, καθώς και ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Στην Εθνική Τράπεζα, πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων.

Καθώς η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία, τότε και η κοινωνική ευημερία είναι προαπαιτούμενο για την σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ Β, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Νίκος Αυλώνας, Κέντρο Αειφορίας (CSE)
Oι ελληνικές τράπεζες δεν πρέπει να χάσουν το τρένο της αειφορίας

Η στρατηγική μείωσης εκπομπών ρύπων και αειφορίας για την ανταγωνιστικότητά των τραπεζών αποκτά βαρύνουσα σημασία στην αξιολόγησή τους από τις αγορές και τους πελάτες τους.

Ολο και περισσότεροι Τραπεζικοί Οργανισμοί, ως οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, καλούνται μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) να αναγνωρίσουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην Πράσινη Ανάπτυξη (Αειφορία).

Ερευνα που πραγματοποιήθηκε στο τέλος  του έτους για την ελληνική αγορά και διεξήχθη από το Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), αποτυπώνει μια εμφανή στροφή του καταναλωτικού κοινού και την «απαίτησή» του για «πράσινο» επιχειρείν και «πράσινα» προϊόντα. Ακόμη και εν μέσω κρίσης οι Ελληνες φαίνεται να ενισχύουν τις επιχειρήσεις που είναι ευαισθητοποιημένες ως προς το περιβάλλον, καθώς το 92,8% του δείγματος αντιμετωπίζει θετικά τέτοιες πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, οι σημαντικότεροι διεθνείς τραπεζικοί Δείκτες (π.χ FTSE4GOOD) και διεθνείς αναλυτές απαιτούν, τα τελευταία χρόνια, από όλες τις τράπεζες να καταθέσουν τις περιβαλλοντικές τους πολιτικές με έμφαση στη στρατηγική μείωσης των εκπομπών ρύπων. Ανάλογα με την επίδοση της κάθε τράπεζας γίνεται και ανάλογη κατηγοριοποίηση του ρίσκου επένδυσης.

Στην πραγματικότητα, η υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφορία δεν ενισχύει απλώς τη θετική τους εικόνα προς το καταναλωτικό κοινό και το σύνολο των συμμετόχων τους, αλλά δίνουν και τη δυνατότητα να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος.

Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής (Carbon Footprint Strategy) για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, έχει ως απώτερο στόχο τη συνεχή μείωση των εκπομπών ρύπων σε ετήσια βάση, αλλά και την πιθανή πιστοποίηση του οργανισμού ως κλιματικά ουδέτερο μέσω της αντιστάθμισης των εκπομπών του.

Η αντιστάθμιση εκπομπών ή αντιστάθμιση άνθρακα γίνεται από κάποιο πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό, μέσω της χρηματοδότησης έργων προστασίας του κλίματος, με ένα χρηματικό ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα των εκπομπών που παράγονται από αυτό το πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό.

Κατά τη δημιουργία «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, οι τράπεζες οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:
• Εμφαση στα περιβαλλοντικά κριτήρια, σαφώς συνδεδεμένα με την υπηρεσία (π.χ. Πράσινο Δάνειο) και τη στρατηγική ΕΚΕ που πρέπει να αποτυπώνετε στον ετήσιο Κοινωνικό Απολογισμό
• Επαρκείς & θεμελιωμένες πληροφορίες ή πιστοποίηση αξιόπιστου και ανεξάρτητου μέρους, για την αποφυγή παρερμηνείας από τον καταναλωτή
• Αποφυγή ψευδών και άνευ σημασίας πληροφοριών, καθώς και παραπλανητικών σημείων με μικρά γράμματα.

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι, ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η Στρατηγική Μείωσης των εκπομπών ρύπων μπορούν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος μιας τράπεζας σε σημαντικό βαθμό. Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της «Πράσινης ανάπτυξης ή Αειφορίας» και η εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα της τράπεζας, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ευρωστία της, καθώς και την ανάδειξη του περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνου προσώπου της.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε Ευρώπη και Αμερική οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισμοί έχουν αναπτύξει ολόκληρα τμήματα που απευθύνονται στο CEO απευθείας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφορία με εξειδικευμένα στελέχη.

Στο επόμενο τεύχος το Banker’s review θα παρουσιάσει τις περιβαλλοντικές δράσεις των: Emporiki bank, Geniki bank, Marfin Egnatia Bank, Millennium bank και ΑΤΕ.

Banker's Review (T. 020)
« 1 2 3 4 ... 7 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778