Banker's Review Online - Πώς εξελίσσεται ο ρόλος του σύγχρονου CRO

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Risk Management

Πώς εξελίσσεται ο ρόλος του σύγχρονου CRO

20 Ιουνίου 2013 | 09:14 Γράφει η Ελένη  Χρυσαφοπούλου Topics: Chief Risk Officer (CRO)

Ο Chief Risk Officer (CRO) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράμματος διαχείρισης κινδύνου και την παροχή αμυντικής γραμμής για την προστασία της επιχειρηματική αξίας. Το μυστικό της επιτυχίας δεν είναι απλά να υπάρχει μία δομή/ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, αλλά χρειάζονται εξειδικευμένοι επαγγελματίες που θα βάλουν στόχους και θα έχουν προοπτικές όσον αφορά στη στρατηγική της διαχείρισης του κινδύνου.

Ο «σκοπός» του CRO είναι να προστατεύσει την επιχειρηματική αξία και η βασική ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι απλή: «η διαχείριση κινδύνου είναι έτσι δομημένη ώστε να επιτύχει μέσα σε έναν οργανισμό;». Οι CROs που διαθέτουν ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα επιτυγχάνουν υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών και ομάδων διαχείρισης κινδύνου, που στηρίζεται σε αλληλοσεβασμό για το τι προσφέρει η κάθε ομάδα.

Παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία
Όταν οι CROs εξαιρούνται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όταν οι απόψεις τους δεν λαμβάνονται υπόψιν ή όταν ο ρόλος τους είναι απλά συμβουλευτικός χωρίς κύρος, τότε τα διευθυντικά στελέχη φαίνεται ότι δεν έχουν ως βασικό στόχο τα συμφέροντα του οργανισμού ή ότι ο CRO δεν επικοινωνεί αποτελεσματικά την αξία του ρόλου του. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, ο οργανισμός θα βρεθεί σε επισφαλή θέση ή θα εξαρτάται από στελέχη που τους απασχολεί περισσότερο το προσωπικό τους συμφέρον και όχι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και η βιωσιμότητα του οργανισμού.

Το μυστικό της επιτυχίας του risk management είναι η εφαρμογή μίας οργανωτικής δομής που επιτρέπει τη συνεργασία, αλλά και τις διαφωνίες. Παρακάτω βλέπουμε 6 βασικούς παράγοντες που θα συμβάλουν στο σωστό risk management:
1. Ο CRO αντιμετωπίζεται ως ισάξιος συνεργάτης σε όλους τους τομείς του οργανισμού.
2. Ο CRO αναφέρεται τακτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ανώτατα στελέχη και το εκτελεστικό προσωπικό αντιμετωπίζουν το risk management ως επιτακτική ανάγκη του οργανισμού.
4. Το management δίνει την ίδια αξία στο risk management όπως και στις άλλες δραστηριότητες του οργανισμού, αναφορικά με το τι προσφέρουν στον οργανισμό.
5. Ο CRO αντιμετωπίζεται ως στέλεχος που παίρνει ένα ευρύτερο ρίσκο και όχι που απλά συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.
6. Η θέση του CRO και το πως επικοινωνεί με τα ανώτερα στελέχη και τη λειτουργική διαχείριση πρέπει να είναι ξεκάθαρη.

Αν και αυτά τα χαρακτηριστικά δεν περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει ένας CRO, αντιπροσωπεύουν τα σημεία-κλειδιά για την επιτυχία του, που θα οδηγήσουν να γίνει ένα σημαντικό βήμα για να εξασφαλιστούν τα καλά αποτελέσματα του risk management.

Επίσης, στην περίπτωση που ο CRO δεν διαθέτει ένα ή περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν δύναται να εκπληρώσει τις στρατηγικές απαιτήσεις του ρόλου του και στερείται πραγματικής ηγεσίας, εξουσίας ή επιρροής. Ως αποτέλεσμα, το risk management είναι πολύ πιθανό να αποτύχει.

Η τωρινή κατάσταση του risk management
Οι δραστηριότητες του CRO συνεχίζουν να αυξάνονται σε αξία καθώς όλο και περισσότεροι CROs αναφέρονται στον CEO ή στο Διοικητικό Συμβούλιο και εμπλέκονται περισσότερο στις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη στρατηγική της. Σε γενικές γραμμές, η επικρατούσα τάση είναι ότι το risk management δεν μπορεί να αποτελεί απλά μία λειτουργία συμμόρφωσης ή/και μία λειτουργία μέτρησης και αναφοράς.

Για να είναι αποτελεσματικές οι δραστηριότητες του CRO πρέπει να συνεισφέρει με περιεκτικές αναλύσεις για να εξασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία στις βασικές διαχειριστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της Protiviti για το 2012, το risk management συνεχίζει να επεκτείνεται με σκοπό την παροχή της κατάλληλης συγκεντρωτικής εποπτείας και καθοδήγησης για την εξασφάλιση συνεπών και ολοκληρωμένων πρακτικών.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα, το Μάρτιο του 2011, του Economist Intelligence Unit, μόνο το ½ των συμμετεχόντων οργανισμών ανέφερε ότι το risk management είχε αυξήσει την εξουσία του κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό οργανισμών ανέφερε ότι η εξουσία του τμήματος είχε είτε μείνει στα ίδια επίπεδα είτε είχε μειωθεί. Επίσης, σχεδόν 1 στους 4 οργανισμούς ανέφερε ότι οι απόψεις του τμήματος, πολύ συχνά, είτε «καταπατούνταν» είτε αγνοούνταν πλήρως. Τέλος, αν και ο ρόλος του τμήματος είχε «εξυψωθεί» με αφορμή την οικονομική κρίση, οι risk managers σε πολλούς οργανισμούς δυσκολεύονταν να χτίσουν μία δυνατή και ανοιχτή σχέση με άλλα τμήματα της επιχείρησης. Ένας σημαντικός λόγος γι’ αυτό ήταν η κακή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το risk management συνεχίζει να αποτελεί μία εξελισσόμενη προσπάθεια και ακόμα απαιτούνται βελτιώσεις σε τουλάχιστον δύο τομείς δραστηριοτήτων. Πρώτον, ενώ υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην εμπλοκή του τμήματος risk management με τις άλλες δραστηριότητες του οργανισμού, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για την ενδυνάμωση αυτών των δεσμών και για να γίνει η συνεργασία του πιο αποδοτική. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στην ενσωμάτωση των εκτιμήσεων και των προβληματισμών του risk management σχετικά με την αξιολόγηση των επιδόσεων και τη δομή των αποζημιώσεων. Ωστόσο, και οι δύο αυτοί στόχοι θα χρειαστούν αρκετό καιρό να εφαρμοσθούν και να ολοκληρωθούν.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η θέση του CRO μέσα στον οργανισμό;
Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι σημαντικό ο CRO να είναι «μέλος της ομάδας», το επιχείρημα αυτό αγνοεί εντελώς το γεγονός ότι ο CRO πρέπει συχνά να παρέχει μία αντιτιθέμενη γνώμη, καθώς και μία εναλλακτική άποψη όσον αφορά το μέλλον του οργανισμού.

Ο «σκοπός» του CRO είναι να προστατεύσει την επιχειρηματική αξία και η βασική ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι απλή: «η διαχείριση κινδύνου είναι έτσι δομημένη ώστε να επιτύχει μέσα σε έναν οργανισμό;». Οι CROs που διαθέτουν ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα επιτυγχάνουν υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών και ομάδων διαχείρισης κινδύνου, που στηρίζεται σε αλληλοσεβασμό για το τι προσφέρει η κάθε ομάδα.

Παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία
Όταν οι CROs εξαιρούνται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όταν οι απόψεις τους δεν λαμβάνονται υπόψιν ή όταν ο ρόλος τους είναι απλά συμβουλευτικός χωρίς κύρος, τότε τα διευθυντικά στελέχη φαίνεται ότι δεν έχουν ως βασικό στόχο τα συμφέροντα του οργανισμού ή ότι ο CRO δεν επικοινωνεί αποτελεσματικά την αξία του ρόλου του. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, ο οργανισμός θα βρεθεί σε επισφαλή θέση ή θα εξαρτάται από στελέχη που τους απασχολεί περισσότερο το προσωπικό τους συμφέρον και όχι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και η βιωσιμότητα του οργανισμού.

Το μυστικό της επιτυχίας του risk management είναι η εφαρμογή μίας οργανωτικής δομής που επιτρέπει τη συνεργασία, αλλά και τις διαφωνίες. Παρακάτω βλέπουμε 6 βασικούς παράγοντες που θα συμβάλουν στο σωστό risk management:
1. Ο CRO αντιμετωπίζεται ως ισάξιος συνεργάτης σε όλους τους τομείς του οργανισμού.
2. Ο CRO αναφέρεται τακτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ανώτατα στελέχη και το εκτελεστικό προσωπικό αντιμετωπίζουν το risk management ως επιτακτική ανάγκη του οργανισμού.
4. Το management δίνει την ίδια αξία στο risk management όπως και στις άλλες δραστηριότητες του οργανισμού, αναφορικά με το τι προσφέρουν στον οργανισμό.
5. Ο CRO αντιμετωπίζεται ως στέλεχος που παίρνει ένα ευρύτερο ρίσκο και όχι που απλά συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.
6. Η θέση του CRO και το πως επικοινωνεί με τα ανώτερα στελέχη και τη λειτουργική διαχείριση πρέπει να είναι ξεκάθαρη.

Αν και αυτά τα χαρακτηριστικά δεν περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει ένας CRO, αντιπροσωπεύουν τα σημεία-κλειδιά για την επιτυχία του, που θα οδηγήσουν να γίνει ένα σημαντικό βήμα για να εξασφαλιστούν τα καλά αποτελέσματα του risk management.

Επίσης, στην περίπτωση που ο CRO δεν διαθέτει ένα ή περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν δύναται να εκπληρώσει τις στρατηγικές απαιτήσεις του ρόλου του και στερείται πραγματικής ηγεσίας, εξουσίας ή επιρροής. Ως αποτέλεσμα, το risk management είναι πολύ πιθανό να αποτύχει.

Η τωρινή κατάσταση του risk management
Οι δραστηριότητες του CRO συνεχίζουν να αυξάνονται σε αξία καθώς όλο και περισσότεροι CROs αναφέρονται στον CEO ή στο Διοικητικό Συμβούλιο και εμπλέκονται περισσότερο στις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη στρατηγική της. Σε γενικές γραμμές, η επικρατούσα τάση είναι ότι το risk management δεν μπορεί να αποτελεί απλά μία λειτουργία συμμόρφωσης ή/και μία λειτουργία μέτρησης και αναφοράς.

Για να είναι αποτελεσματικές οι δραστηριότητες του CRO πρέπει να συνεισφέρει με περιεκτικές αναλύσεις για να εξασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία στις βασικές διαχειριστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της Protiviti για το 2012, το risk management συνεχίζει να επεκτείνεται με σκοπό την παροχή της κατάλληλης συγκεντρωτικής εποπτείας και καθοδήγησης για την εξασφάλιση συνεπών και ολοκληρωμένων πρακτικών.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα, το Μάρτιο του 2011, του Economist Intelligence Unit, μόνο το ½ των συμμετεχόντων οργανισμών ανέφερε ότι το risk management είχε αυξήσει την εξουσία του κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό οργανισμών ανέφερε ότι η εξουσία του τμήματος είχε είτε μείνει στα ίδια επίπεδα είτε είχε μειωθεί. Επίσης, σχεδόν 1 στους 4 οργανισμούς ανέφερε ότι οι απόψεις του τμήματος, πολύ συχνά, είτε «καταπατούνταν» είτε αγνοούνταν πλήρως. Τέλος, αν και ο ρόλος του τμήματος είχε «εξυψωθεί» με αφορμή την οικονομική κρίση, οι risk managers σε πολλούς οργανισμούς δυσκολεύονταν να χτίσουν μία δυνατή και ανοιχτή σχέση με άλλα τμήματα της επιχείρησης. Ένας σημαντικός λόγος γι’ αυτό ήταν η κακή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το risk management συνεχίζει να αποτελεί μία εξελισσόμενη προσπάθεια και ακόμα απαιτούνται βελτιώσεις σε τουλάχιστον δύο τομείς δραστηριοτήτων. Πρώτον, ενώ υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην εμπλοκή του τμήματος risk management με τις άλλες δραστηριότητες του οργανισμού, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για την ενδυνάμωση αυτών των δεσμών και για να γίνει η συνεργασία του πιο αποδοτική. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στην ενσωμάτωση των εκτιμήσεων και των προβληματισμών του risk management σχετικά με την αξιολόγηση των επιδόσεων και τη δομή των αποζημιώσεων. Ωστόσο, και οι δύο αυτοί στόχοι θα χρειαστούν αρκετό καιρό να εφαρμοσθούν και να ολοκληρωθούν.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η θέση του CRO μέσα στον οργανισμό;
Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι σημαντικό ο CRO να είναι «μέλος της ομάδας», το επιχείρημα αυτό αγνοεί εντελώς το γεγονός ότι ο CRO πρέπει συχνά να παρέχει μία αντιτιθέμενη γνώμη, καθώς και μία εναλλακτική άποψη όσον αφορά το μέλλον του οργανισμού.
Και παρόλο που κάποιοι θα ισχυριστούν ότι ο απώτερος «συνήγορος» μίας επιχείρησης είναι ο CEO, ο ρόλος του CRO είναι μοναδικός από την άποψη ότι αναμένεται από αυτόν να παρέχει υπηρεσίες που προστατεύουν την επιχειρηματική αξία κατά τη διαδικασία λήψης κρίσιμων αποφάσεων και όταν μία στρατηγική ή συμφωνία είναι πιθανό να εκθέσει την επιχειρηματική αξία σε κίνδυνο. Ο CRO πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του αυτά που ο ίδιος ο οργανισμός δεν γνωρίζει και να αξιολογεί τον επιχειρηματικό κίνδυνο με μεγαλύτερο οπτικό εύρος.

Όπως αναφέρεται σε αρκετές έρευνες, σχεδόν 9 στα 10 στελέχη υποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες του CRO έχουν ενισχυθεί με αφορμή την οικονομική κρίση και αστάθεια που επικρατεί, με περισσότερους από το 1/3 να αναφέρει σημαντική «ανύψωση» του ρόλου του. Ωστόσο, μόνο το 23% ανέφερε σημαντική αλλαγή στη θεσμοθέτηση ολοκληρωμένων, συνεκτικών και συνεργατικών προσεγγίσεων απέναντι στον κίνδυνο. Επομένως, υπάρχουν ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση της θέση του CRO μέσα στον οργανισμό. Παρακάτω θα δούμε 6 βασικούς παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία του CRO.

1. Αντιμετώπιση ως ισάξιος από τα στελέχη της εταιρείας:
αν ο CRO δεν αντιμετωπιστεί ο ισάξιο μέλος της επιχειρηματική ομάδας, ο CEO και το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να σκεφτούν τι περιμένουν να καταφέρουν από τις λειτουργίες του risk management και να αξιολογήσουν το αν πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση του ρόλου του. Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η απευθείας αναφορά του CRO στον CEO είναι ζωτικής σημασία για την «αποστολή των σωστών μηνυμάτων» σε όλο το εύρος της επιχείρησης.

2. Αναφορά του στο Διοικητικό Συμβούλιο και επικοινωνία με τα στελέχη: το Δ.Σ. πρέπει να προσέχει ώστε τίποτα να μην εμποδίζει τον CRO από το να αναφέρεται απευθείας σε αυτό όταν προκύπτει κάποιος κίνδυνος για την επιχείρηση και σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι περιοδικές συνεδρίες του εκτελεστικού προσωπικού με τον CRO. Επιπλέον, ο ρόλος του CRO πρέπει να είναι «προστατευμένος» για την περίπτωση που προκύψει ένα θέμα για το οποίο θα έρθει σε αντιπαράθεση με τον CEO.

3. Η διαχείριση του κινδύνου είναι ευθύνη όλων: τα δύο προηγούμενα βήματα και τα τρία επόμενα δεν έχουν καμία ισχύ αν το Δ.Σ., τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το λειτουργικό προσωπικό πιστεύουν ότι ο CRO είναι ο μοναδικός υπεύθυνος στον οργανισμό που ασχολείται με το risk management. Αν η διαχείριση του κινδύνου δεν αποτελέσει επιτακτική ανάγκη του οργανισμού, με το κάθε στέλεχος να αναγνωρίζει και να αναλαμβάνει την ευθύνη του κινδύνου που μπορεί να επιφέρουν οι πράξεις τους στον οργανισμό, τότε θα είναι πολύ δύσκολο ο CRO να επιτύχει στην επίτευξη του ρόλου του.

4. Ο κίνδυνος ισούται με το κυνήγι νέων ευκαιριών: πάντα μέσα σε έναν οργανισμό θα υπάρχει ένταση μεταξύ των δραστηριοτήτων λήψης αποφάσεων και του ελέγχου. Ωστόσο, η σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο είναι θεμελιώδης για ότι επιχειρεί ο CRO να καταφέρει και τυπικά αυτό ξεκινά με την διατύπωση και τεκμηρίωση των προθέσεων του CRO όσον αφορά το risk management. Από εκεί και πέρα, οι εκτιμήσεις του ενσωματώνονται στην αξιολόγηση των επιδόσεων, τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο της επιρροής των αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην αντιμετώπιση του κινδύνου από τον οργανισμό. 

5. Διεύρυνση της προσοχής πέρα από τη συμμόρφωση: ενώ είναι σημαντικό για τον CRO ο οργανισμός να είναι πλήρως συμμορφωμένος με τους νόμους και τους κανονισμούς, πρέπει παράλληλα να παρέχει την απαραίτητη προσοχή στους στρατηγικούς, λειτουργικούς και οικονομικούς κινδύνους. Στο σημερινό περιβάλλον, η συμμόρφωση είναι ίσως ο πιο «επικίνδυνος» τομέας για μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Για το λόγο αυτό, ο CRO θα πρέπει να δώσει περισσότερη προσοχή στον τομέα αυτό.

6. Ξεκάθαρος ορισμός της θέσης του CRO: σημασία εδώ έχει να κατανοηθεί τη ζητάει ο CEO και το Δ.Σ. Βάσει των προσδοκιών τους, ο ρόλος του CRO πρέπει να προσδιοριστεί ανάλογα. Ιδανικά, ο CRO πρέπει να βελτιώσει τα προτεινόμενα επιχειρηματικά σχέδια, τις συναλλαγές και τις συμφωνίες, ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας, ενώ παράλληλα θα κάνει συνετά βήματα για την προστασία της.

Τα 6 αυτά βήματα, εκ μέρους της επιχείρησης, μπορούν να βελτιώσουν τη θέση του CRO, ώστε να βοηθήσει το management στην παροχή της απαραίτητης προσοχής στο risk management και να προσφέρει στο Δ.Σ. μία ισχυρή, σεβαστή και ανεξάρτητη ματιά στους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός.

Εν κατακλείδι
Ο CRO έχει να παίξει έναν αρκετά σημαντικό ρόλο μέσα σε έναν οργανισμό. Οι προσδοκίες των ρυθμιστών, των CEOs και του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και, δεδομένων αυτών των προσδοκιών, η λειτουργία του και ο ρόλος του πρέπει να οριστεί με στόχο την επιτυχία. Υπάρχουν, επομένως, αρκετοί τρόποι να ενδυναμώσουμε περισσότερο τη θέση του CRO και προτάσεις για τα βήματα που μπορεί να κάνει για να εντοπίσει τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στις λειτουργίες του ρόλου του μέσα στον οργανισμό. Υποστηριζόμενος από την αποδοτική εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας σωστά «τοποθετημένος» CRO μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να προστατεύσει και να αυξήσει την επιχειρηματική του αξία.

Banker's Review (T. 032)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778