Banker's Review Online - Η καινοτομία στην υπηρεσία της επιχειρηματικότητας

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Corporate Banking

Τρία προγράμματα επιχειρηματικότητας που δημιουργούν προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη

Η καινοτομία στην υπηρεσία της επιχειρηματικότητας

18 Ιουλίου 2013 | 13:06 Γράφει η Ισαβέλλα  Ζαμπετάκη Topics: Analysis,Special Reports

Με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας, οι ελληνικές τράπεζες προχωρούν στην υλοποίηση προγραμμάτων που στόχο τους έχουν την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη μορφή και το αντικείμενο που αφορούν, έχουν ωστόσο σαν κοινό στοιχείο την αξιοποίηση της καινοτομίας ως οχήματος για την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας
Δύο από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Eurobank για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας είναι το Go International και το ExportGate.
Τα προγράμματα αυτά έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, και αποτελούν  πρότυπο επιτυχούς σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Προτεραιότητες του Go International, αποτελούν η προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, η περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων της χώρας, η διεύρυνση του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδος και των στρατηγικών αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η ανάδειξη των εξαγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Το Go International ουσιαστικά οργανώνει διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις και εξαγωγικό forum μεταξύ ελληνικών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνολικά, στις τέσσερις συναντήσεις του Go International στη Λευκωσία, Βελιγράδι, Βουκουρέστι και Ρωσία έχουν πραγματοποιηθεί 5.800 διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ 250 ελληνικών εξαγωγικών εταιριών, 20 εκ των οποίων είναι ερευνητικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας και 730 περίπου εισαγωγικών επιχειρήσεων από 16 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πιο πρόσφατη από τις αποστολές αυτές πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαΐου και αφορά την αγορά της Ρωσία. Η επιλογή της χώρας αυτής έγινε λόγω του σημαντικού μεγέθους της αγοράς και της χρηματοοικονομικής ισχύος της χώρας, της ανάγκης διαφοροποίησης του εξαγωγικού προσανατολισμού της Ελλάδας προς νέες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών, μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.

Η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αποτυπώνεται και με την ανοδική πορεία των εμπορικών συναλλαγών, η οποία, όμως, παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και έχει μεγάλα περιθώρια σημαντικής βελτίωσης.

Exportgate: μια ηλεκτρονική εξαγωγική πύλη
Αντίστοιχη είναι και η πρόοδος που έχει συντελεστεί στη δεύτερη μεγάλη πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με τους εξαγωγικούς επιχειρηματικούς φορείς και τον ΣΕΒ, το exportgate.gr, την πρώτη ελληνική ηλεκτρονική Διαδικτυακή Πύλη.

Στόχο του Exportgate αποτελεί η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές με σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους. Οι Ελληνες εξαγωγείς μπορούν μέσω του Exportgate  να εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν με δυνητικούς εισαγωγείς στις χώρες και στους κλάδους ενδιαφέροντός τους, να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις διεθνείς αγορές, μέσω ηλεκτρονικής παρουσίασης της εταιρείας και των καταλόγων προϊόντων τους,  να αποκτήσουν πρόσβαση στις μεγαλύτερες διεθνείς και τοπικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για θέματα εξαγωγών με μελέτες χωρών, κλάδων κ.λπ., να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Eurobank (e-Trade, e-Auctions, e-Factors κ.λπ).

Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και η εξειδικευμένη μονάδα “Ask the Experts”, με βασικό αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κυρίως σε μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε θέματα νομικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά. Μέχρι σήμερα,  η ομάδα των Ask the Experts έχει συμβουλεύσει περισσότερες από 500 ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Η Eurobank βρίσκεται σε συνεννοήσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να προχωρήσει στην παραχώρηση υπό προϋποθέσεις του Εxportgate στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, ενώ θα συνεχίσει να το στηρίζει λειτουργικά. Το Εxportgate μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε μια εθνική Διαδικτυακή Πύλη συνδεόμενη με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές διαδικτυακές δικτυώσεις.

Χρηματοδότηση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων
Με την ολοκλήρωση της πλήρης ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank, ενεργοποιείται αμέσως πρόγραμμα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, ξεκινώντας από τις υγιείς εξαγωγικές επιχειρήσεις. Εχει ήδη διαμορφωθεί και είναι έτοιμο προς υλοποίηση, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης με 200 εκατ. ευρώ, τριακοσίων περίπου προεπιλεγμένων μεσαίου μεγέθους υγιών, εξαγωγικών επιχειρήσεων που είναι πελάτες της τράπεζας.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας
Δύο από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Eurobank για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας είναι το Go International και το ExportGate.
Τα προγράμματα αυτά έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, και αποτελούν  πρότυπο επιτυχούς σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Προτεραιότητες του Go International, αποτελούν η προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, η περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων της χώρας, η διεύρυνση του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδος και των στρατηγικών αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η ανάδειξη των εξαγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Το Go International ουσιαστικά οργανώνει διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις και εξαγωγικό forum μεταξύ ελληνικών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνολικά, στις τέσσερις συναντήσεις του Go International στη Λευκωσία, Βελιγράδι, Βουκουρέστι και Ρωσία έχουν πραγματοποιηθεί 5.800 διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ 250 ελληνικών εξαγωγικών εταιριών, 20 εκ των οποίων είναι ερευνητικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας και 730 περίπου εισαγωγικών επιχειρήσεων από 16 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πιο πρόσφατη από τις αποστολές αυτές πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαΐου και αφορά την αγορά της Ρωσία. Η επιλογή της χώρας αυτής έγινε λόγω του σημαντικού μεγέθους της αγοράς και της χρηματοοικονομικής ισχύος της χώρας, της ανάγκης διαφοροποίησης του εξαγωγικού προσανατολισμού της Ελλάδας προς νέες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών, μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.

Η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αποτυπώνεται και με την ανοδική πορεία των εμπορικών συναλλαγών, η οποία, όμως, παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και έχει μεγάλα περιθώρια σημαντικής βελτίωσης.

Exportgate: μια ηλεκτρονική εξαγωγική πύλη
Αντίστοιχη είναι και η πρόοδος που έχει συντελεστεί στη δεύτερη μεγάλη πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με τους εξαγωγικούς επιχειρηματικούς φορείς και τον ΣΕΒ, το exportgate.gr, την πρώτη ελληνική ηλεκτρονική Διαδικτυακή Πύλη.

Στόχο του Exportgate αποτελεί η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές με σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους. Οι Ελληνες εξαγωγείς μπορούν μέσω του Exportgate  να εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν με δυνητικούς εισαγωγείς στις χώρες και στους κλάδους ενδιαφέροντός τους, να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις διεθνείς αγορές, μέσω ηλεκτρονικής παρουσίασης της εταιρείας και των καταλόγων προϊόντων τους,  να αποκτήσουν πρόσβαση στις μεγαλύτερες διεθνείς και τοπικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για θέματα εξαγωγών με μελέτες χωρών, κλάδων κ.λπ., να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Eurobank (e-Trade, e-Auctions, e-Factors κ.λπ).

Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και η εξειδικευμένη μονάδα “Ask the Experts”, με βασικό αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κυρίως σε μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε θέματα νομικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά. Μέχρι σήμερα,  η ομάδα των Ask the Experts έχει συμβουλεύσει περισσότερες από 500 ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Η Eurobank βρίσκεται σε συνεννοήσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να προχωρήσει στην παραχώρηση υπό προϋποθέσεις του Εxportgate στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, ενώ θα συνεχίσει να το στηρίζει λειτουργικά. Το Εxportgate μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε μια εθνική Διαδικτυακή Πύλη συνδεόμενη με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές διαδικτυακές δικτυώσεις.

Χρηματοδότηση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων
Με την ολοκλήρωση της πλήρης ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank, ενεργοποιείται αμέσως πρόγραμμα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, ξεκινώντας από τις υγιείς εξαγωγικές επιχειρήσεις. Εχει ήδη διαμορφωθεί και είναι έτοιμο προς υλοποίηση, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης με 200 εκατ. ευρώ, τριακοσίων περίπου προεπιλεγμένων μεσαίου μεγέθους υγιών, εξαγωγικών επιχειρήσεων που είναι πελάτες της τράπεζας.Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντριας Λειτουργιών, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος:
Καινοτομία, τεχνολογία και ανάπτυξη

Με την ολοκλήρωση των βραβεύσεων του τρίτου Διαγωνισμού i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία, διαπιστώνεται η ιδιαίτερα θετική πορεία του θεσμού και η ευρεία αποδοχή του, τόσο από άποψη συμμετοχής, όσο και ποιότητας προτάσεων.

Στους τρεις διαγωνισμούς i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, κατατέθηκαν συνολικά 1.064 προτάσεις και συμμετείχαν 1.648 άτομα. Ο διαγωνισμός προσελκύει ένα μεγάλο και ποικίλο κοινό από φοιτητές, ερευνητές και επιχειρηματίες με μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη, κατοίκους Ελλάδας, Κύπρου και εξωτερικού.

Σε ότι αφορά την ποιότητα και την ωριμότητα των προτάσεων, υπάρχει μια διαρκής βελτίωση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο περσινός πρώτος νικητής μας, το i-kiosk, άντλησε μέσα στην τρέχουσα χρονιά σημαντικά κεφάλαια από την αγορά για τη χρηματοδότηση της εξέλιξής του. Φέτος με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι οι 7 από τις 10 προτάσεις που βραβεύσαμε είτε είναι ήδη σε λειτουργία, είτε βρίσκονται σε πιλοτική φάση.

Επίσης, όλο και περισσότερες εταιρείες υποβάλουν τις προτάσεις τους στο διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας, αναζητώντας το κύρος της βράβευσης άλλα και τη σημαντική προβολή στα ΜΜΕ που παρέχεται στους δέκα νικητές.

Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός i-bank της Εθνικής Τράπεζας έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μέσα από τρεις φάσεις οδηγεί τον συμμετέχοντα σταδιακά στη διατύπωση της ιδέας του, την κατάρτιση ενός business plan και την παρουσίαση της ιδέας και του business plan σε Επιτροπή Αξιολόγησης. Κάθε συμμετέχων, ανάλογα με την ωριμότητα της πρότασής του, αποκομίζει διαφορετικά οφέλη από τη συμμετοχή του. Αν πρόκειται για μία καλή επιχειρηματική ιδέα σε αρχικό στάδιο, η συμμετοχή στην πρώτη φάση συμβάλλει στη δομημένη διαμόρφωση και διατύπωση της ιδέας. Αν πρόκειται για μία εταιρεία με ένα πιλοτικό, η πρόκριση στην τρίτη φάση αποφέρει σημαντικό feedback από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), καθώς και στελέχη επιχειρήσεων και της Εθνικής Τράπεζας με μεγάλη εμπειρία.

Από αυτή την άποψη ο διαγωνισμός προάγει την κουλτούρα επιχειρηματικότητας, οδηγώντας τους συμμετέχοντες από τη διατύπωση της βασικής ιδέας μέχρι και την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων (pitching). Πέρα από την εκπαίδευση, στις δέκα προτάσεις που διακρίνονται, παρέχεται χρηματική υποστήριξη μέσα από τα δέκα χρηματικά βραβεία, σημαντική προβολή τους στα ΜΜΕ και στα social media και, επιλεκτικά, δυνατότητα πραγματοποίησης πιλοτικής εφαρμογής τους. Επιπλέον, σε επιλεγμένες περιπτώσεις η Εθνική παρέχει περαιτέρω συμβουλευτική υποστήριξη σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Σε ότι αφορά το ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, η Ε.Ε. υλοποιεί σημαντικά κοινοτικά προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πλέον, και μέσα από τα προγράμματα Jessica δίνεται έμφαση στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας και διαδικτύου.

Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κρίνεται κυρίως από τη διάδοση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ακριβώς στους άξονες αυτούς κινείται και ο θεσμός του Διαγωνισμού i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία, όπου εκπαιδεύουμε νέους επιχειρηματίες και με τη συμμετοχή μας στα προγράμματα αυτά διευκολύνουμε την πρόσβασή τους σε επιχορηγήσεις. Η Εθνική Τράπεζα συμβάλλει διαχρονικά και με συνέπεια στην ανάπτυξη συμμετέχοντας πάνω από μια δεκαετία σε κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εντός του 2012, στο πλαίσιο ενίσχυσης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, χρηματοδοτήθηκε η υλοποίηση 187 επενδυτικών προτάσεων μέσω της προκήρυξης της Α’ Δράσης ΕΣΠΑ 2007 – 2013.Γιώργος Κατσουράνης, Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε. του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς:
Υπεύθυνη γεωργία και βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα πυρήνα νέων αγροτών  που θα δρουν ως επιχειρηματίες ακολουθώντας τις αρχές της υπεύθυνης γεωργίας με σεβασμό στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

To Πρόγραμμα, που άνοιξε τις πύλες του για υποδοχή αιτήσεων την 1η Ιουνίου, προβλέπει τη διάθεση 5.000 στρεμμάτων γης σε ολόκληρη τη χώρα, σε νέους κάτω των 35 ετών, που επιθυμούν να μπουν δυναμικά στον αγροτικό χώρο υιοθετώντας πρακτικές υπεύθυνης  γεωργίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Η διάθεση της γης θα γίνει στο πλαίσιο ενός προσεκτικά σχεδιασμένου προγράμματος, που υποστηρίζει τον αγρότη, παρέχοντας του την απαραίτητη εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης καθώς και την εξασφάλιση της  διάθεσης της παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και συνεντεύξεις και, οι επικρατέστεροι σε κάθε νομό, θα κληθούν να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια 80 ωρών, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος από την Εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα  διαμορφώσουν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για την προτεινόμενη αγροτική εκμετάλλευση. 

Εξειδικευμένα στελέχη θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες στην επιλογή της καλλιέργειας με βάση τις δυνατότητες κάθε συγκεκριμένης περιοχής και τις ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά των προϊόντων (μορφολογία, σύσταση εδάφους, κλιματικές συνθήκες, ζήτηση προϊόντων, δυνατότητα διοχέτευσης στην εγχώρια αγορά, προοπτικές εξαγωγών κ.λ.π.).

Πλαίσιο χρηματοδότησης
Κάθε πρόσωπο, στο οποίο θα παραχωρηθεί τμήμα αγροτικής έκτασης στο πλαίσιο του προγράμματος, θα λάβει χρηματοδότηση βάσει χρηματοδοτικού προϊόντος, που θα σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό από την Τράπεζα Πειραιώς. Τέλος, για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται στην απορρόφηση των προϊόντων τους για τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής με βάση εργαλεία συμβολαιακής γεωργίας ή άλλες πρόσφορες πρακτικές.

Καινοτομία και... Εξέλιξη
Η Τράπεζα Πειραιώς, πιστεύοντας στις προοπτικές του αγροτικού τομέα στη χώρα μας, έχει ήδη ανακοινώσει σημαντικές πρωτοβουλίες, προϊόντα και δράσεις που έχουν σαν στόχο να στηρίξουν και να ενισχύσουν τον κρίσιμο αυτό χώρο. Μέσα από όλες τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προάγει συστηματικά ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας, που προτάσσει την υπευθυνότητα και την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικά συστατικά στοιχεία του.

Η δράση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας υλοποιείται από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, που είναι ο μετασχηματισμός της εταιρείας ATExcelixi, την οποία ενσωμάτωσε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς από τα τέλη Ιανουαρίου 2013, με στόχο να την καταστήσει έναν από τους βασικούς πυλώνες που θα αξιοποιήσει για την αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Κύριος στόχος της Εξέλιξης είναι να καταστεί κοιτίδα ενεργής και συστηματικής προώθησης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης με την αξιοποίηση επιχειρηματικών δικτύων, συνεργειών, συμπληρωματικών υπηρεσιών, χρηματοδοτικών εργαλείων, πιστοποιημένων προτύπων και καινοτόμων μοντέλων.  Η Εξέλιξη ΑΕ, έχοντας τη διαχείριση ενός άρτιου και πλήρως εξοπλισμένου συνεδριακού κέντρου, καθώς και του ιστορικού ξενοδοχείου «Καστρί»  εστιάζει τις δραστηριότητες της στους  επιχειρηματικούς άξονες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης,  των συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιοποιώντας και διαχέοντας την τεχνογνωσία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της αξιοποίησης των υποδομών του συνεδριακού κέντρου.

Banker's Review (T. 033)
« 1 2 3 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778