Banker's Review Online - Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά προγράμματα: Ανεβαίνουν «πατώντας» στην ανασφάλεια

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retail Banking

Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά προγράμματα: Ανεβαίνουν «πατώντας» στην ανασφάλεια

22 Δεκεμβρίου 2010 | 10:50 Γράφει ο Γιώργος  Καλούμενος Topics: Νέα Προϊόντα

Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά προγράμματα: Ανεβαίνουν «πατώντας» στην ανασφάλεια

Οι σημαντικές αλλαγές που έγιναν και ίσως συνεχιστούν στο συνταξιοδοτικό, φέρνουν στο προσκήνιο ξανά, τα αποταμιευτικά - συνταξιοδοτικά προϊόντα.

Εντείνεται το τελευταίο διάστημα ο ανταγωνισμός των τραπεζών μέσω των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που προσφέρουν στους πελάτες τους, στις περισσότερες περιπτώσεις σε συνεργασία με τις θυγατρικές τους ασφαλιστικές εταιρείες. Μετά την απότομη πτώση πωλήσεων που και αυτά τα προϊόντα παρουσίασαν την τελευταία διετία εξαιτίας της εγχώριας οικονομικής κρίσης αλλά και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής, οι ελληνικές τράπεζες, επικέντρωσαν τις προσπάθειες στην εξέλιξή τους, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των ελλήνων  καταναλωτών.

Το αυξημένο αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας που κυριαρχεί στη χώρα έχει σαν αποτέλεσμα να στρέφεται όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου σε πιο παραδοσιακά ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά προϊόντα και οι τράπεζες προσαρμόζονται στην τάση αυτή, δημιουργώντας αντίστοιχα προγράμματα. Ομως, παρά το γεγονός της ροπής των νέων προϊόντων προς την αυξημένη ασφάλεια, ο σύγχρονος σχεδιασμός τους επιτρέπει σε πολλά εξ’ αυτών να εξακολουθούν να συνδέονται με επενδύσεις, και να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα ανάλογα με την πορεία των επενδύσεων αυτών.

Η ευελιξία τους, δίνει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να επιλέξει αν θα λάβει στη λήξη του προϊόντος ένα εφάπαξ ποσό ή την δια βίου καταβολή μηνιαίου εισοδήματος, ή ακόμα και συνδυασμό των δύο αυτών επιλογών. Επίσης, η χρήση των συγκεκριμένων προγραμμάτων αποφέρει και φορολογικά οφέλη ανάλογα με τα ετήσια ασφάλιστρα, κάτι που συνιστά μεγάλο πλεονέκτημα για όσους τελικά αποφασίσουν να τα επιλέξουν.

«Η ΕFG Eurolife Ασφαλιστική μέσω του Δικτύου Καταστημάτων Eurobank προσφέρει ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά προγράμματα τα οποία χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο σχεδιασμό τους και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε ανθρώπου για τη δημιουργία κεφαλαίου / σύνταξης», αναφέρει ο Στέφανος Γιόκαρης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Bancassurance, της EFG Eurolife Ασφαλιστικής και συνεχίζει λέγοντας ότι «τα αποταμιευτικά / συνταξιοδοτικά προγράμματα της EFG Eurolife Ασφαλιστικής δίνουν λύση στην προσπάθεια κάθε ανθρώπου να δημιουργήσει με ευελιξία το απαραίτητο κεφάλαιο ή εισόδημα που θα του προσφέρει ασφάλεια και οικονομική ανεξαρτησία στην περίοδο της συνταξιοδότησής του».

Η προϊοντική σειρά της Eurolife περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τα προγράμματα Value και Flexi, τα οποία καλύπτουν όλες τις διαφορετικές αποταμιευτικές προτιμήσεις και δυνατότητες ενός πελάτη. Εχουν δημιουργηθεί με τεχνογνωσία αιχμής, υποστηρίζονται από τα πλέον σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία και διατίθενται με αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον Στ. Γιόκαρη.

Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει προσφάτως τη διάθεση δύο νέων συνταξιοδοτικών - αποταμιευτικών προϊόντων εγγυημένης αποδόσεως με τις ονομασίες "Alpha Εξασφάλιση" και "Alpha Προοπτική", όπως μας τα παρουσιάζει ο Ηρακλής Δασκαλόπουλος, Διευθυντής του κλάδου Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων της Alpha Bank. «Η βασική διαφορά των δύο προγραμμάτων αφορά στον τρόπο αποταμιεύσεως καθώς το "Alpha Εξασφάλιση" είναι πρόγραμμα συστηματικής αποταμιεύσεως, ενώ το "Alpha Προοπτική" είναι πρόγραμμα μίας εφάπαξ αρχικής καταβολής», τονίζει ο Ηρ. Δασκαλόπουλος.

Το "Alpha Εξασφάλιση" προσφέρει στους πελάτες της Alpha Bank εγγυημένη απόδοση και τη δυνατότητα πρόσθετου επενδυτικού κέρδους. Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει ένα εγγυημένο κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως συμπληρωματικό εισόδημα κατά την περίοδο της συνταξιοδoτήσεως. Με μία σειρά προγραμματισμένων καταβολών ο πελάτης μπορεί να διαμορφώσει την πρόσθετη σύνταξη ή το κεφάλαιο που επιθυμεί επιλέγοντας το ποσό, τη διάρκεια και τη συχνότητα καταβολών, σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Το "Alpha Προοπτική" είναι ένα πρόγραμμα αξιοποιήσεως κεφαλαίου που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της Alpha Bank να εξασφαλίσουν, χωρίς κανένα επενδυτικό κίνδυνο, ένα εγγυημένο κεφάλαιο για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών ή ένα πρόσθετο εισόδημα κατά την περίοδο της συνταξιοδoτήσεως.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το ύψος της εφάπαξ καταβολής αναλόγως με τον οικονομικό του προγραμματισμό, το κεφάλαιο που επιθυμεί να εισπράξει στη λήξη καθώς και τη χρονική διάρκεια του Προγράμματος. Με την τοποθέτηση του εφάπαξ κεφαλαίου στο "Alpha Προοπτική", εξασφαλίζει εγγυημένη απόδοση για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και επιπλέον κέρδη από τις αποδόσεις των επενδύσεων, αναλόγως με τις συνθήκες της αγοράς.

Και η ΕΤΕ έχει εδώ και χρόνια εντάξει στο χώρο επενδύσεων και αποταμίευσης για όλους τους πελάτες της ένα κύκλο προϊόντων, δίνοντας λύσεις σε θέματα που αφορούν δύο σημαντικά σημεία της ζωής του ανθρώπου, όπως μας λέει ο Δημήτρης Ξυνογαλάς, υπεύθυνος Bancassurance της Εθνικής Τράπεζας.

Το πρώτο σημαντικό σημείο ζωής, σύμφωνα με τον Δ. Ξυνογαλά είναι η περίοδος συνταξιοδότησης. «Το πρόγραμμα "Προσθέτω" απευθύνεται σε όσους θέλουν να εξασφαλίσουν το βιοτικό τους επίπεδο όταν σταματήσουν την εργασία τους, είτε με μια εγγυημένη εφάπαξ παροχή είτε με εγγυημένο ισόβιο μηνιαίο επίδομα».
Το δεύτερο σημαντικό σημείο, σύμφωνα με τον Δ. Ξυνογαλά, αφορά στην έναρξη της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ανθρώπου. «Το πρόγραμμα "Φροντίζω" απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους τα κατάλληλα οικονομικά εφόδια στο ξεκίνημα της δικής τους επαγγελματικής ζωής».

Και τα δύο προγράμματα πέραν των εγγυημένων παροχών δίνουν τη δυνατότητα επιπλέον αποδόσεων ανάλογα με τη πορεία των επενδύσεων, ενώ μπορούν να αποκτηθούν είτε με μια εφάπαξ πληρωμή, είτε με μηνιαίες πληρωμές είτε με συνδυασμό τους. Ακόμα μπορούν να λειτουργήσουν σαν εξασφάλιση για τη λήψη δανείων.

Μέσα από τα προγράμματα της Εθνικής, ο πελάτης πετυχαίνει σύμφωνα με τον υπεύθυνο Bancassurance της Εθνικής τράπεζας:
• αποταμιευτική συνείδηση και πειθαρχία μέσα από τη κανονικότητα των πληρωμών του
• σημαντικό περιορισμό του επενδυτικού ρίσκου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσα από τη μεγαλύτερη κατανομή του χαρτοφυλακίου του
• φορολογικές απαλλαγές  ανάλογα με τα ετήσια ασφάλιστρα που δίνει
• μακροπρόθεσμο εισοδηματικό προγραμματισμό μέσα από τις εγγυημένες παροχές στη λήξη των προγραμμάτων, οι οποίες είναι αφορολόγητες.

Εντείνεται το τελευταίο διάστημα ο ανταγωνισμός των τραπεζών μέσω των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που προσφέρουν στους πελάτες τους, στις περισσότερες περιπτώσεις σε συνεργασία με τις θυγατρικές τους ασφαλιστικές εταιρείες. Μετά την απότομη πτώση πωλήσεων που και αυτά τα προϊόντα παρουσίασαν την τελευταία διετία εξαιτίας της εγχώριας οικονομικής κρίσης αλλά και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής, οι ελληνικές τράπεζες, επικέντρωσαν τις προσπάθειες στην εξέλιξή τους, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των ελλήνων  καταναλωτών.

Το αυξημένο αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας που κυριαρχεί στη χώρα έχει σαν αποτέλεσμα να στρέφεται όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου σε πιο παραδοσιακά ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά προϊόντα και οι τράπεζες προσαρμόζονται στην τάση αυτή, δημιουργώντας αντίστοιχα προγράμματα. Ομως, παρά το γεγονός της ροπής των νέων προϊόντων προς την αυξημένη ασφάλεια, ο σύγχρονος σχεδιασμός τους επιτρέπει σε πολλά εξ’ αυτών να εξακολουθούν να συνδέονται με επενδύσεις, και να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα ανάλογα με την πορεία των επενδύσεων αυτών.

Η ευελιξία τους, δίνει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να επιλέξει αν θα λάβει στη λήξη του προϊόντος ένα εφάπαξ ποσό ή την δια βίου καταβολή μηνιαίου εισοδήματος, ή ακόμα και συνδυασμό των δύο αυτών επιλογών. Επίσης, η χρήση των συγκεκριμένων προγραμμάτων αποφέρει και φορολογικά οφέλη ανάλογα με τα ετήσια ασφάλιστρα, κάτι που συνιστά μεγάλο πλεονέκτημα για όσους τελικά αποφασίσουν να τα επιλέξουν.

«Η ΕFG Eurolife Ασφαλιστική μέσω του Δικτύου Καταστημάτων Eurobank προσφέρει ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά προγράμματα τα οποία χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο σχεδιασμό τους και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε ανθρώπου για τη δημιουργία κεφαλαίου / σύνταξης», αναφέρει ο Στέφανος Γιόκαρης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Bancassurance, της EFG Eurolife Ασφαλιστικής και συνεχίζει λέγοντας ότι «τα αποταμιευτικά / συνταξιοδοτικά προγράμματα της EFG Eurolife Ασφαλιστικής δίνουν λύση στην προσπάθεια κάθε ανθρώπου να δημιουργήσει με ευελιξία το απαραίτητο κεφάλαιο ή εισόδημα που θα του προσφέρει ασφάλεια και οικονομική ανεξαρτησία στην περίοδο της συνταξιοδότησής του».

Η προϊοντική σειρά της Eurolife περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τα προγράμματα Value και Flexi, τα οποία καλύπτουν όλες τις διαφορετικές αποταμιευτικές προτιμήσεις και δυνατότητες ενός πελάτη. Εχουν δημιουργηθεί με τεχνογνωσία αιχμής, υποστηρίζονται από τα πλέον σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία και διατίθενται με αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον Στ. Γιόκαρη.

Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει προσφάτως τη διάθεση δύο νέων συνταξιοδοτικών - αποταμιευτικών προϊόντων εγγυημένης αποδόσεως με τις ονομασίες "Alpha Εξασφάλιση" και "Alpha Προοπτική", όπως μας τα παρουσιάζει ο Ηρακλής Δασκαλόπουλος, Διευθυντής του κλάδου Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων της Alpha Bank. «Η βασική διαφορά των δύο προγραμμάτων αφορά στον τρόπο αποταμιεύσεως καθώς το "Alpha Εξασφάλιση" είναι πρόγραμμα συστηματικής αποταμιεύσεως, ενώ το "Alpha Προοπτική" είναι πρόγραμμα μίας εφάπαξ αρχικής καταβολής», τονίζει ο Ηρ. Δασκαλόπουλος.

Το "Alpha Εξασφάλιση" προσφέρει στους πελάτες της Alpha Bank εγγυημένη απόδοση και τη δυνατότητα πρόσθετου επενδυτικού κέρδους. Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει ένα εγγυημένο κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως συμπληρωματικό εισόδημα κατά την περίοδο της συνταξιοδoτήσεως. Με μία σειρά προγραμματισμένων καταβολών ο πελάτης μπορεί να διαμορφώσει την πρόσθετη σύνταξη ή το κεφάλαιο που επιθυμεί επιλέγοντας το ποσό, τη διάρκεια και τη συχνότητα καταβολών, σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Το "Alpha Προοπτική" είναι ένα πρόγραμμα αξιοποιήσεως κεφαλαίου που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της Alpha Bank να εξασφαλίσουν, χωρίς κανένα επενδυτικό κίνδυνο, ένα εγγυημένο κεφάλαιο για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών ή ένα πρόσθετο εισόδημα κατά την περίοδο της συνταξιοδoτήσεως.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το ύψος της εφάπαξ καταβολής αναλόγως με τον οικονομικό του προγραμματισμό, το κεφάλαιο που επιθυμεί να εισπράξει στη λήξη καθώς και τη χρονική διάρκεια του Προγράμματος. Με την τοποθέτηση του εφάπαξ κεφαλαίου στο "Alpha Προοπτική", εξασφαλίζει εγγυημένη απόδοση για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και επιπλέον κέρδη από τις αποδόσεις των επενδύσεων, αναλόγως με τις συνθήκες της αγοράς.

Και η ΕΤΕ έχει εδώ και χρόνια εντάξει στο χώρο επενδύσεων και αποταμίευσης για όλους τους πελάτες της ένα κύκλο προϊόντων, δίνοντας λύσεις σε θέματα που αφορούν δύο σημαντικά σημεία της ζωής του ανθρώπου, όπως μας λέει ο Δημήτρης Ξυνογαλάς, υπεύθυνος Bancassurance της Εθνικής Τράπεζας.

Το πρώτο σημαντικό σημείο ζωής, σύμφωνα με τον Δ. Ξυνογαλά είναι η περίοδος συνταξιοδότησης. «Το πρόγραμμα "Προσθέτω" απευθύνεται σε όσους θέλουν να εξασφαλίσουν το βιοτικό τους επίπεδο όταν σταματήσουν την εργασία τους, είτε με μια εγγυημένη εφάπαξ παροχή είτε με εγγυημένο ισόβιο μηνιαίο επίδομα».
Το δεύτερο σημαντικό σημείο, σύμφωνα με τον Δ. Ξυνογαλά, αφορά στην έναρξη της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ανθρώπου. «Το πρόγραμμα "Φροντίζω" απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους τα κατάλληλα οικονομικά εφόδια στο ξεκίνημα της δικής τους επαγγελματικής ζωής».

Και τα δύο προγράμματα πέραν των εγγυημένων παροχών δίνουν τη δυνατότητα επιπλέον αποδόσεων ανάλογα με τη πορεία των επενδύσεων, ενώ μπορούν να αποκτηθούν είτε με μια εφάπαξ πληρωμή, είτε με μηνιαίες πληρωμές είτε με συνδυασμό τους. Ακόμα μπορούν να λειτουργήσουν σαν εξασφάλιση για τη λήψη δανείων.

Μέσα από τα προγράμματα της Εθνικής, ο πελάτης πετυχαίνει σύμφωνα με τον υπεύθυνο Bancassurance της Εθνικής τράπεζας:
• αποταμιευτική συνείδηση και πειθαρχία μέσα από τη κανονικότητα των πληρωμών του
• σημαντικό περιορισμό του επενδυτικού ρίσκου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσα από τη μεγαλύτερη κατανομή του χαρτοφυλακίου του
• φορολογικές απαλλαγές  ανάλογα με τα ετήσια ασφάλιστρα που δίνει
• μακροπρόθεσμο εισοδηματικό προγραμματισμό μέσα από τις εγγυημένες παροχές στη λήξη των προγραμμάτων, οι οποίες είναι αφορολόγητες.


Υψηλές οι προδιαγραφές ασφάλειας
Πολύ σημαντικό για την εξασφάλιση των πελατών που αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτά τα προγράμματα είναι το γεγονός ότι γίνονται σε συνεργασία με τις 100% θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες των τραπεζών, ενώ προβλέπουν και καλύψεις, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση απώλειας ζωής μέσω της οποίας διασφαλίζεται η καταβολή του συμφωνημένου κεφαλαίου λήξης ακόμη και μετά την πληρωμή της 1ης δόσης ασφαλίστρου.

«Η διαχείριση των προγραμμάτων "Alpha Εξασφάλιση" και "Alpha Προοπτική" γίνεται από την Alphalife Α.Α.Ε.Ζ., η οποία είναι ασφαλιστική εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank και εξειδικεύεται αποκλειστικά στον σχεδιασμό και τη διάθεση συνταξιοδοτικών και επενδυτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων», υπογραμμίζει ο Ηρ. Δασκαλόπουλος. «Η Alphalife Α.Α.Ε.Ζ. δεν είναι μία ασφαλιστική εταιρεία με διαφορετικούς μετόχους και διοίκηση, η οποία απλά συνεργάζεται με την Τράπεζα. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Τραπέζης, η οποία διοικείται και ελέγχεται από αυτήν, ακολουθώντας τους ίδιους αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβερνήσεως και διαφάνειας», αναφέρει ο Ηρ. Δασκαλόπουλος.

Από την πλευρά του ο Δ. Ξυνογαλάς τονίζει ότι «Τα προγράμματα παρέχονται σε συνεργασία με την "ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική", τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στη Ελλάδα. Πέραν της σιγουριάς που παρέχει το όνομα και η ιστορία της, βάσει της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να διατηρούν αποθέματα ικανά να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και σε περίπτωση χρεοκοπίας».

Επιπλέον, ο Δ. Ξυνογαλάς μας υπενθυμίζει ότι πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος για ίδρυση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής -υπό την εποπτεία και έλεγχο της ΤτΕ-, που θα καλύπτει τους καταναλωτές ακόμα και στην εξαιρετική περίπτωση χρεοκοπίας εταιρείας που τα προαναφερόμενα αποθέματα δεν επαρκέσουν.

Αισιόδοξες οι προοπτικές του Bankassurnace
Πάντως, οι επικεφαλής των διευθύνσεων Bancassurance συμφωνούν ότι τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που τα ευνοεί αλλά και των πλεονεκτημάτων που φαίνεται ότι έχουν έναντι άλλων μορφών αποταμίευσης.

«Στόχος της τράπεζας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή πελατών της στα προαναφερόμενα προγράμματα δανειοληπτών, ενώ για τα  αποταμιευτικά-συνταξιοδοτικά προγράμματα στόχος είναι ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες των πελατών της, η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη συμμετοχή τους σε αυτά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δ. Ξυνογαλάς, συμπληρώνοντας ότι «τα τελευταία έτη η ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ -το 2009 έφτασε τα 250 εκ.-, συνεισφέροντας πάνω από το 1/4 της συνολικής παραγωγής της «ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής».

Στο ερώτημα γιατί κάποιος να επιλέξει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα έναντι, για παράδειγμα, κάποιας μορφής κατάθεσης ο Στ. Γιόκαρης αναφέρει ότι: «Ο τρόπος που λειτουργεί ένα ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι διαφορετικός από αυτόν ενός καταθετικού λογαριασμού. Καταρχήν το ποσό στόχος της αποταμίευσης μέσω ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι γνωστό και εγγυημένο κατά τη σύναψη της ασφάλισης, λόγω της ύπαρξης του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου. Μόνο ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα μακροχρόνιας εγγύησης επιτοκίου, π..χ. 20-30 έτη, γεγονός που δεν υφίσταται στους καταθετικούς λογαριασμούς».

Επιπλεόν, τα ασφαλιστικά / συνταξιοδοτικά προγράμματα μπορούν να συνδυάζουν και άλλες καλύψεις, όπως απώλειας ζωής μέσω της οποίας διασφαλίζεται η καταβολή του συμφωνημένου κεφαλαίου λήξης, ακόμη και μετά την πληρωμή της 1ης δόσης ασφαλίστρου.

Ο τρόπος λειτουργίας τους διαφέρει και σε επίπεδο ψυχολογικό για τον πελάτη, γιατί η τακτική και προγραμματισμένη αποταμίευση μετατρέπεται σε «προγραμματισμένο έξοδο» και όχι σε τυχόν περίσσευμα από τα μηνιαία έσοδα του, το οποίο μπορεί ή όχι να βάζει στην άκρη.

Στην άποψη ότι η σύγκριση ενός αποταμιευτικού - συνταξιοδοτικού προϊόντος με ένα λογαριασμό καταθέσεων δεν είναι δόκιμη, καθώς έχουν διαφορετικό στόχο, λειτουργία και χαρακτηριστικά, συντάσσεται και ο Ηρ. Δασκαλόπουλος. «Συνήθως, η αποταμίευση σε ένα λογαριασμό αφορά περισσότερο σε βραχυχρόνιο προγραμματισμό, σε αντιδιαστολή με τη συστηματική μακροχρόνια αποταμίευση μέσω ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος που στοχεύει στη δημιουργία επαρκούς κεφαλαίου για την κάλυψη μίας μελλοντικής ανάγκης. Αν παρ’ όλα αυτά επιχειρηθεί μία σύγκριση, η μακροχρόνια εγγύηση αποδόσεως που προσφέρει το "Alpha Εξασφάλιση", η δυνατότητα λήψεως συντάξεως αλλά και η έκπτωση φόρου, είναι σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με μία θεωρητική απλή σειρά καταθέσεων ανάλογου ποσού».

Banker's Review (T. 019)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778