Banker's Review Online - Τα οφέλη που αποκόμισε η BBVA Compass από τη νέα αρχιτεκτονική Πληροφορικής

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Operations and IT

Τα οφέλη που αποκόμισε η BBVA Compass από τη νέα αρχιτεκτονική Πληροφορικής

27 Ιουνίου 2013 | 18:58 Γράφει η Ισαβέλλα  Ζαμπετάκη Topics: Innovation,Special Reports

Το case study της αμερικανικής BBVA Compass αποτελεί ένα δυναμικό παράδειγμα αξιοποίησης της Service Oriented Architecture που αναμένεται να εμπνεύσει πολλές τράπεζες να προβούν σε αντίστοιχες κινήσεις.

Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί προσπαθούν διαρκώς να μειώσουν τα κόστη, να δημιουργήσουν πρότυπα κέντρα λειτουργίας και να εξαλείψουν τις περιττές διαδικασίες εντός και μεταξύ των επιμέρους τμημάτων λειτουργίας. Από την πλευρά της Διεύθυνσης Πληροφορικής, οι διαδικασίες θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Καθώς οι τράπεζες πασχίζουν για να δημιουργήσουν μία ενιαία άποψη δεδομένων ανά πελάτη (single view), αποδομούν την υποδομή της Πληροφορικής που είχε αναπτυχθεί γύρω από προϊόντα και την αναδιοργανώνουν με επίκεντρο πλέον τις υπηρεσίες ΙΤ και τους πελάτες. Η αρχιτεκτονική τύπου SOA (service oriented architecture) είναι εκείνη που επιτρέπει στις τράπεζες να φέρουν σε πέρας αυτήν τη δύσκολη αποστολή. Τα success stories των πρώτων τραπεζών που τόλμησαν να στραφούν στην SOA παροτρύνουν πλέον πολύ περισσότερες τράπεζες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους να κάνουν το ίδιο.

Νέες ισορροπίες μεταξύ SOA και core 
Οι τράπεζες αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο ενδιάμεσα επίπεδα με βάση την SOA ώστε να περιορίσουν τις περιττές εφαρμογές, να διευκολύνουν την από κοινού πρόσβαση σε δεδομένα και να μειώσουν τα συνολικά κόστη συντήρησης. Κάποιες τράπεζες –κυρίως σε Ασία και Ευρώπη- προσπαθούν επίσης να φύγουν από τα κλειστά συστήματα και να περάσουν σε ανοικτά.   

Σε τεχνολογικό επίπεδο, σημαντική είναι και η τάση για ανανέωση των core συστημάτων. Επιλεγμένα στοιχεία του core αναβαθμίζονται ή περνάνε σε πιο σύγχρονες πλατφόρμες ενώ άλλα παραμένουν ως έχουν. Γιατί όμως αυτό συμβαίνει τώρα; Εν μέρει επειδή η SOA έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ωριμότητας ώστε η κίνηση αυτή να είναι τεχνολογικά υλοποιήσιμη. Κάποιες από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά τράπεζες έχουν αρχίσει να ολοκληρώνουν σχετικά έργα με τεχνική επιτυχία και με επιχειρηματικά αποτελέσματα που δικαιολογούν την επένδυση.

Το παράδειγμα της BBVA
Η BBVA Compass, θυγατρική της BBVA, κατατάσσεται στις 20 μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες των ΗΠΑ με βάση το ύψος των καταθέσεών της. Τα κεντρικά της τράπεζας είναι στην Αλαμπάμα και έχει 716 καταστήματα σε επτά πολιτείες. Η BBVA προέβη σε μία πρωτοβουλία ή οποία μπορεί να αλλάξει τους «κανόνες του παιχνιδιού» για πολλές τράπεζες. Έκανε το migration του legacy core συστήματός της, το οποίο και εξυπηρετούσε το σύνολο των 716 καταστημάτων της και όλες τις ανάγκες σε επίπεδο εμπορικής τραπεζικής και διαχείρισης πλούτου σε ένα σύγχρονο σύστημα πραγματικού χρόνου.

Το έργο στοίχισε περισσότερα από 360 εκατ. δολ. και αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα επιτυχούς μετασχηματισμού υποδομής μεγάλης αμερικανικής τράπεζας κατά την τελευταία δεκαετία. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική μείωση κόστους, αλλά και μία σειρά από βελτιώσεις σε επίπεδο επιχειρηματικών διαδικασιών οι οποίες γίνονται μάλιστα αντιληπτές και από τους πελάτες της τράπεζας. Ακόμη σημαντικότερο όφελος αποτελεί ωστόσο το γεγονός ότι η μείωση του κόστους λειτουργίας αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  για μια τράπεζα που δραστηριοποιείται στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια η τράπεζα δεν αντιμετώπισε το project ως έργο Πληροφορικής, αλλά ως έργο Τραπεζικής, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε η συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού για την επιτυχία του. 

Βασικοί στόχοι μέσα από το έργο αυτό ήταν:
Η πελατοκεντρική ηγεσία: μεγάλη επένδυση σε σύστημα CRM, καινοτόμες προτάσεις αξίας προς τον πελάτη και διαφοροποίηση της πελατειακής εμπειρίας.

Μοντέλο διανομής 21ου αιώνα:
Απρόσκοπτη λειτουργία σε πολλαπλά κανάλια, καλύτερες δυνατές online υπηρεσίες, αριστεία σε επίπεδο mobile banking, πλεονέκτημα σε επίπεδο time-to-market.

Αποτελεσματική διοίκηση: Απλοποιημένες διαδικασίες στο back office, βελτιστοποίηση πόρων, εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας βασισμένες στα analytics και απλοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης προϊόντων.  

Εγκατάσταση σε χρόνο ρεκόρ
Το implementation του έργου υλοποιήθηκε με ένα συγκριτικά εκτενές στάδιο σχεδιασμού που ακολουθήθηκε από μία γρήγορη εγκατάσταση. Η BBVA το αντιμετώπισε ως μία πρωτοβουλία που αφορούσε το σύνολο της τράπεζας, των διαδικασιών, του επιχειρηματικού μοντέλου και των τεχνολογικών αλλαγών. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει σημαντική επένδυση σε διαχείριση αλλαγής και εκπαίδευση του προσωπικού από τα πρώτα κιόλας στάδια της διαδικασίας.

Η εγκατάσταση ξεκίνησε από ένα υποκατάστημα του Κολοράντο και το πρώτο της στάδιο διήρκεσε έξι εβδομάδες. Στη συνέχεια, ακολούθησε το σύνολο των καταστημάτων της πολιτείας του Κολοράντο μέσα σε άλλες έξι εβδομάδες. Μετά επεκτάθηκαν σε άλλες τέσσερις δυτικές πολιτείες και, μετά από άλλους τέσσερις μήνες, η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και στις επτά πολιτείες στις οποίες δραστηριοποιείται η τράπεζα. Προκειμένου η διαδικασία της εγκατάστασης να εξελιχθεί ομαλά, υπήρχε άμεση επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των developers. Επιπλέον, γίνονταν καθημερινές συναντήσεις με όλα τα επίπεδα διοίκησης ώστε να συζητιούνται τα θέματα που προέκυπταν κάθε μέρα αλλά και για να επικοινωνείται η πρόοδος που σημειώνεται. Στο έργο ενεπλάκησαν ανθρώπινοι πόροι από όλα τα μέρη της υφηλίου, ώστε να μπορεί να σημειώνεται πρόοδος σε εικοσιτετράωρη βάση, κάθε μέρα της εβδομάδας.

Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί προσπαθούν διαρκώς να μειώσουν τα κόστη, να δημιουργήσουν πρότυπα κέντρα λειτουργίας και να εξαλείψουν τις περιττές διαδικασίες εντός και μεταξύ των επιμέρους τμημάτων λειτουργίας. Από την πλευρά της Διεύθυνσης Πληροφορικής, οι διαδικασίες θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Καθώς οι τράπεζες πασχίζουν για να δημιουργήσουν μία ενιαία άποψη δεδομένων ανά πελάτη (single view), αποδομούν την υποδομή της Πληροφορικής που είχε αναπτυχθεί γύρω από προϊόντα και την αναδιοργανώνουν με επίκεντρο πλέον τις υπηρεσίες ΙΤ και τους πελάτες. Η αρχιτεκτονική τύπου SOA (service oriented architecture) είναι εκείνη που επιτρέπει στις τράπεζες να φέρουν σε πέρας αυτήν τη δύσκολη αποστολή. Τα success stories των πρώτων τραπεζών που τόλμησαν να στραφούν στην SOA παροτρύνουν πλέον πολύ περισσότερες τράπεζες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους να κάνουν το ίδιο.

Νέες ισορροπίες μεταξύ SOA και core 
Οι τράπεζες αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο ενδιάμεσα επίπεδα με βάση την SOA ώστε να περιορίσουν τις περιττές εφαρμογές, να διευκολύνουν την από κοινού πρόσβαση σε δεδομένα και να μειώσουν τα συνολικά κόστη συντήρησης. Κάποιες τράπεζες –κυρίως σε Ασία και Ευρώπη- προσπαθούν επίσης να φύγουν από τα κλειστά συστήματα και να περάσουν σε ανοικτά.   

Σε τεχνολογικό επίπεδο, σημαντική είναι και η τάση για ανανέωση των core συστημάτων. Επιλεγμένα στοιχεία του core αναβαθμίζονται ή περνάνε σε πιο σύγχρονες πλατφόρμες ενώ άλλα παραμένουν ως έχουν. Γιατί όμως αυτό συμβαίνει τώρα; Εν μέρει επειδή η SOA έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ωριμότητας ώστε η κίνηση αυτή να είναι τεχνολογικά υλοποιήσιμη. Κάποιες από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά τράπεζες έχουν αρχίσει να ολοκληρώνουν σχετικά έργα με τεχνική επιτυχία και με επιχειρηματικά αποτελέσματα που δικαιολογούν την επένδυση.

Το παράδειγμα της BBVA
Η BBVA Compass, θυγατρική της BBVA, κατατάσσεται στις 20 μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες των ΗΠΑ με βάση το ύψος των καταθέσεών της. Τα κεντρικά της τράπεζας είναι στην Αλαμπάμα και έχει 716 καταστήματα σε επτά πολιτείες. Η BBVA προέβη σε μία πρωτοβουλία ή οποία μπορεί να αλλάξει τους «κανόνες του παιχνιδιού» για πολλές τράπεζες. Έκανε το migration του legacy core συστήματός της, το οποίο και εξυπηρετούσε το σύνολο των 716 καταστημάτων της και όλες τις ανάγκες σε επίπεδο εμπορικής τραπεζικής και διαχείρισης πλούτου σε ένα σύγχρονο σύστημα πραγματικού χρόνου.

Το έργο στοίχισε περισσότερα από 360 εκατ. δολ. και αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα επιτυχούς μετασχηματισμού υποδομής μεγάλης αμερικανικής τράπεζας κατά την τελευταία δεκαετία. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική μείωση κόστους, αλλά και μία σειρά από βελτιώσεις σε επίπεδο επιχειρηματικών διαδικασιών οι οποίες γίνονται μάλιστα αντιληπτές και από τους πελάτες της τράπεζας. Ακόμη σημαντικότερο όφελος αποτελεί ωστόσο το γεγονός ότι η μείωση του κόστους λειτουργίας αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  για μια τράπεζα που δραστηριοποιείται στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια η τράπεζα δεν αντιμετώπισε το project ως έργο Πληροφορικής, αλλά ως έργο Τραπεζικής, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε η συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού για την επιτυχία του. 

Βασικοί στόχοι μέσα από το έργο αυτό ήταν:
Η πελατοκεντρική ηγεσία: μεγάλη επένδυση σε σύστημα CRM, καινοτόμες προτάσεις αξίας προς τον πελάτη και διαφοροποίηση της πελατειακής εμπειρίας.

Μοντέλο διανομής 21ου αιώνα:
Απρόσκοπτη λειτουργία σε πολλαπλά κανάλια, καλύτερες δυνατές online υπηρεσίες, αριστεία σε επίπεδο mobile banking, πλεονέκτημα σε επίπεδο time-to-market.

Αποτελεσματική διοίκηση: Απλοποιημένες διαδικασίες στο back office, βελτιστοποίηση πόρων, εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας βασισμένες στα analytics και απλοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης προϊόντων.  

Εγκατάσταση σε χρόνο ρεκόρ
Το implementation του έργου υλοποιήθηκε με ένα συγκριτικά εκτενές στάδιο σχεδιασμού που ακολουθήθηκε από μία γρήγορη εγκατάσταση. Η BBVA το αντιμετώπισε ως μία πρωτοβουλία που αφορούσε το σύνολο της τράπεζας, των διαδικασιών, του επιχειρηματικού μοντέλου και των τεχνολογικών αλλαγών. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει σημαντική επένδυση σε διαχείριση αλλαγής και εκπαίδευση του προσωπικού από τα πρώτα κιόλας στάδια της διαδικασίας.

Η εγκατάσταση ξεκίνησε από ένα υποκατάστημα του Κολοράντο και το πρώτο της στάδιο διήρκεσε έξι εβδομάδες. Στη συνέχεια, ακολούθησε το σύνολο των καταστημάτων της πολιτείας του Κολοράντο μέσα σε άλλες έξι εβδομάδες. Μετά επεκτάθηκαν σε άλλες τέσσερις δυτικές πολιτείες και, μετά από άλλους τέσσερις μήνες, η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και στις επτά πολιτείες στις οποίες δραστηριοποιείται η τράπεζα. Προκειμένου η διαδικασία της εγκατάστασης να εξελιχθεί ομαλά, υπήρχε άμεση επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των developers. Επιπλέον, γίνονταν καθημερινές συναντήσεις με όλα τα επίπεδα διοίκησης ώστε να συζητιούνται τα θέματα που προέκυπταν κάθε μέρα αλλά και για να επικοινωνείται η πρόοδος που σημειώνεται. Στο έργο ενεπλάκησαν ανθρώπινοι πόροι από όλα τα μέρη της υφηλίου, ώστε να μπορεί να σημειώνεται πρόοδος σε εικοσιτετράωρη βάση, κάθε μέρα της εβδομάδας.


Επιχειρηματικά αποτελέσματα που δικαιώνουν την επένδυση
Η BBVA Compass απολαμβάνει μια σειρά από επιχειρηματικά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η δραματική μείωση του χρόνου που απαιτείται για το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού, αλλά και του time-to-market των νέων προϊόντων.

Το σύστημα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, αυτοματοποιώντας πολλές από τις διαδικασίες του back-end και λειτουργώντας ως ένας από τους βασικούς παράγοντες μείωσης κόστους. Το νέο επίπεδο της πελατοκεντρικότητας αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης και εξέλιξης της τράπεζας και εκδηλώνεται με μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους:
•  Προϊόντα που προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες πελατειακές ομάδες και ανάγκες.
•  Απρόσκοπτη πρόσβαση των πελατών σε όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης σε πραγματικό χρόνο.
•  Ενιαία άποψη σχετικά με τον πελάτη, η οποία επιτρέπει στους τραπεζικούς υπαλλήλους να επιλύουν τα θέματα των πελατών ευκολότερα.

Στο back office, η επεξεργασία τύπου straight-through δημιουργεί μικρότερες απαιτήσεις για έλεγχο στοιχείων ενώ απλοποιεί και το πλαίσιο του risk και του compliance.  Η καινοτομία της BBVA Compass σε επίπεδο εκσυγχρονισμού legacy core συστήματος στις ΗΠΑ βραβεύτηκε από την Celent με τον τίτλο της Model Bank of the Year για το 2013. Μένει να δούμε ποιες τράπεζες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της, περνώντας την πελατειακή εξυπηρέτηση σε ένα νέο επίπεδο.

Banker's Review (T. 033)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778