Banker's Review Online - Cloud Computing: Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Operations and IT

Cloud Computing: Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

20 Ιουνίου 2013 | 09:17 Γράφει η Αγγελική  Κορρέ Topics: Special Reports,Πληροφορική

Μπορεί το cloud computing να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα; Πρόκειται για ένα μάλλον προβοκατόρικο ερώτημα, καθώς η αξιοπιστία και η σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από τις πρακτικές διοίκησης μέχρι τις νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές των χωρών. Όμως, ειδικοί σε θέματα τραπεζικών τεχνολογιών υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία, και ειδικότερα το cloud computing, μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση μέρους της «ζημιάς» που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά και να οδηγήσει τον τραπεζικό τομέα σε μία νέα εποχή.

Η επίδραση του cloud computing προβλέπεται καταλυτική για τη σύγχρονη τραπεζική, με τους επαΐοντες να ευαγγελίζονται ριζικές αλλάγες στον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης τραπεζικής. 
Φυσικά, αυτά τα έχουμε ακούσει ξανά – την εποχή του απόγειου του dot-com, στα τέλη της δεκατίας του 1990, όταν πολλοί σύμβουλοι και αναλυτές προέβλεπαν ότι οι online χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα θα καθιστούσαν τις τράπεζες άνευ αντικειμένου.

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι ακριβώς, και ο κόσμος ξέχασε αυτό το νέο μοντέλο, καθώς απορροφήθηκε από την τραπεζική και πιστωτική κρίση που ακολούθησε – και η οποία ανάμεσα σε άλλα διέψευσε και την πεποίθηση ότι εξακολουθούμε να βασιζόμαστε σε οργανισμούς οι οποίοι είναι ‘πολύ μεγάλοι για να καταρρεύσουν’. Αλλά, όπως καταδεικνύεται και στην πρόσφατη μελέτη της Accenture, “A new era in banking – Cloud Computing changes the game”, το cloud θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζικών οργανισμών, καθώς ανταποκρίνεται με το βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις που δημιουργεί η νέα εποχή.

Αλλαγές και νέες συνθήκες
Για να επιτύχουν αλλά και να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα απόδοσης στο μέλλον, οι παραδοσιακοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να διακριθούν σε δύο θεμελειώδεις αλλαγές:
1. Στο μετασχηματισμό των προϊόντων και υπηρεσιών τους, των καναλιών και την εξυπηρέτηση των πελατών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου καταναλωτή όπως αυτός προκύπτει στην εποχή μας – του διασυνδεδεμένου, ανυπόμονου, ενισχυμένου καταναλωτή ο οποίος απαιτεί προσωποποιημένες υπηρεσίες.
2. Στον ανασχεδιασμό και επανεφεύρεση των core banking λειτουργιών τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες για ένα περισσότερο πελατοκεντρικό, αποδοτικό και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι οργανισμοί θέτουν τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς θα μειονεκτούν τόσο απέναντι στον παραδοσιακό ανταγωνισμό όσο και ως προς τους καινούργιους παίκτες που έχουν αρχίσει να αναδύονται. Το σίγουρο είναι ότι στην μετά την κρίση εποχή το τραπεζικό μοντέλο της προ κρίσης εποχής δεν θα είναι πια βιώσιμο. Στο καινούργιο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν με επιτυχία συγκεκριμένες προκλήσεις:

• Να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη αλλά και τη δέσμευση (engagement) των πελατών τους
• Να διατηρήσουν τα ‘εδάφη’ τους στον τομέα των πληρωμών, απέναντι στο νέο ανταγωνισμό που αναδύεται πλέον για τραπεζικές υπηρεσίες χωρίς τη διαμεσολάβηση τράπεζας (π.χ. Google Wallet, PayPal κ.λπ.)
• Να διαφοροποιήσουν τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν στον πελάτη.

Οι τραπεζικοί οργανισμοί καλούνται να ανταποκριθούν στις παραπάνω προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα καινούργιο τεχνολογικό τοπίο, το οποίο χαρακτηρίζεται πια από τον κατακερματισμό του ΙΤ, με τα δεδομένα προς αξιοποίηση να είναι διασπαρμένα σε ποικίλες πηγές εντός και εκτός οργανισμού. Αυτή η διανομή των δεδομένων απαιτεί με τη σειρά της την αποσύνδεση και τον επιμερισμό διαδικασιών, εφαρμογών και υποδομών με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής ευελιξίας.

Η αποσύνδεση αυτή επιτρέπει στους οργανισμούς τη δυνατότητα προμήθειας ‘as a service’ διαφόρων επιχειρηματικών διαδικασιών από τρίτες εταιρείες. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε την έκρηξη του όγκου των metadata, η αξιοποίηση των οποίων είναι εκ των ουκ άνευ, στην προσπάθεια των τραπεζών να επανεφεύρουν τη σχέση τους με τους πελάτες τους.

Τα «σχήματα» του σύννεφου
Το cloud computing, θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια των τραπεζικών οργανισμών να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές στο ανταγωνιστικό και τεχνολογικό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με τη μελέτη της Accenture, o συνδυασμός των δυνατοτήτων του cloud computing για χαμηλού κόστους και υψηλής κλιμάκωσης, αποτελεσματικής και απεριόριστης επεξεργαστικής ισχύος, της πρωτοφανούς ευελιξίας και ταχύτητας εφαρμογής και της ποικιλίας των pay-per-use δομών κόστους που προσφέρει, υποστηρίζει όλες τις ιδιότητες που χρειάζονται οι τράπεζες προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές στο μέλλον. 

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι, ήδη, καινούργιοι οργανισμοί, αποδεσμευμένοι από τα πολύπλοκα και κοστοβόρα legacy συστήματα των παραδοσιακών τραπεζών, χρησιμοποιούν το cloud για την υποστήριξη core τραπεζικών εφαρμογών. Η έρευνα υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η σύγχρονη τραπεζική σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθεί ολοκληρωτικά στο σύννεφο. Αντίθετα, η υιοθέτηση του cloud από τις τράπεζες θα είναι εξαιρετικά επιλεκτική και στοχευμένη, εστιάζοντας στην αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριμένης διαδικασίας με τις διαφορετικές εκδοχές του cloud computing.

Η επίδραση του cloud computing προβλέπεται καταλυτική για τη σύγχρονη τραπεζική, με τους επαΐοντες να ευαγγελίζονται ριζικές αλλάγες στον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης τραπεζικής. 
Φυσικά, αυτά τα έχουμε ακούσει ξανά – την εποχή του απόγειου του dot-com, στα τέλη της δεκατίας του 1990, όταν πολλοί σύμβουλοι και αναλυτές προέβλεπαν ότι οι online χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα θα καθιστούσαν τις τράπεζες άνευ αντικειμένου.

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι ακριβώς, και ο κόσμος ξέχασε αυτό το νέο μοντέλο, καθώς απορροφήθηκε από την τραπεζική και πιστωτική κρίση που ακολούθησε – και η οποία ανάμεσα σε άλλα διέψευσε και την πεποίθηση ότι εξακολουθούμε να βασιζόμαστε σε οργανισμούς οι οποίοι είναι ‘πολύ μεγάλοι για να καταρρεύσουν’. Αλλά, όπως καταδεικνύεται και στην πρόσφατη μελέτη της Accenture, “A new era in banking – Cloud Computing changes the game”, το cloud θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζικών οργανισμών, καθώς ανταποκρίνεται με το βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις που δημιουργεί η νέα εποχή.

Αλλαγές και νέες συνθήκες
Για να επιτύχουν αλλά και να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα απόδοσης στο μέλλον, οι παραδοσιακοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να διακριθούν σε δύο θεμελειώδεις αλλαγές:
1. Στο μετασχηματισμό των προϊόντων και υπηρεσιών τους, των καναλιών και την εξυπηρέτηση των πελατών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου καταναλωτή όπως αυτός προκύπτει στην εποχή μας – του διασυνδεδεμένου, ανυπόμονου, ενισχυμένου καταναλωτή ο οποίος απαιτεί προσωποποιημένες υπηρεσίες.
2. Στον ανασχεδιασμό και επανεφεύρεση των core banking λειτουργιών τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες για ένα περισσότερο πελατοκεντρικό, αποδοτικό και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι οργανισμοί θέτουν τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς θα μειονεκτούν τόσο απέναντι στον παραδοσιακό ανταγωνισμό όσο και ως προς τους καινούργιους παίκτες που έχουν αρχίσει να αναδύονται. Το σίγουρο είναι ότι στην μετά την κρίση εποχή το τραπεζικό μοντέλο της προ κρίσης εποχής δεν θα είναι πια βιώσιμο. Στο καινούργιο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν με επιτυχία συγκεκριμένες προκλήσεις:

• Να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη αλλά και τη δέσμευση (engagement) των πελατών τους
• Να διατηρήσουν τα ‘εδάφη’ τους στον τομέα των πληρωμών, απέναντι στο νέο ανταγωνισμό που αναδύεται πλέον για τραπεζικές υπηρεσίες χωρίς τη διαμεσολάβηση τράπεζας (π.χ. Google Wallet, PayPal κ.λπ.)
• Να διαφοροποιήσουν τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν στον πελάτη.

Οι τραπεζικοί οργανισμοί καλούνται να ανταποκριθούν στις παραπάνω προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα καινούργιο τεχνολογικό τοπίο, το οποίο χαρακτηρίζεται πια από τον κατακερματισμό του ΙΤ, με τα δεδομένα προς αξιοποίηση να είναι διασπαρμένα σε ποικίλες πηγές εντός και εκτός οργανισμού. Αυτή η διανομή των δεδομένων απαιτεί με τη σειρά της την αποσύνδεση και τον επιμερισμό διαδικασιών, εφαρμογών και υποδομών με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής ευελιξίας.

Η αποσύνδεση αυτή επιτρέπει στους οργανισμούς τη δυνατότητα προμήθειας ‘as a service’ διαφόρων επιχειρηματικών διαδικασιών από τρίτες εταιρείες. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε την έκρηξη του όγκου των metadata, η αξιοποίηση των οποίων είναι εκ των ουκ άνευ, στην προσπάθεια των τραπεζών να επανεφεύρουν τη σχέση τους με τους πελάτες τους.

Τα «σχήματα» του σύννεφου
Το cloud computing, θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια των τραπεζικών οργανισμών να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές στο ανταγωνιστικό και τεχνολογικό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με τη μελέτη της Accenture, o συνδυασμός των δυνατοτήτων του cloud computing για χαμηλού κόστους και υψηλής κλιμάκωσης, αποτελεσματικής και απεριόριστης επεξεργαστικής ισχύος, της πρωτοφανούς ευελιξίας και ταχύτητας εφαρμογής και της ποικιλίας των pay-per-use δομών κόστους που προσφέρει, υποστηρίζει όλες τις ιδιότητες που χρειάζονται οι τράπεζες προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές στο μέλλον. 

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι, ήδη, καινούργιοι οργανισμοί, αποδεσμευμένοι από τα πολύπλοκα και κοστοβόρα legacy συστήματα των παραδοσιακών τραπεζών, χρησιμοποιούν το cloud για την υποστήριξη core τραπεζικών εφαρμογών. Η έρευνα υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η σύγχρονη τραπεζική σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθεί ολοκληρωτικά στο σύννεφο. Αντίθετα, η υιοθέτηση του cloud από τις τράπεζες θα είναι εξαιρετικά επιλεκτική και στοχευμένη, εστιάζοντας στην αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριμένης διαδικασίας με τις διαφορετικές εκδοχές του cloud computing.Σύμφωνα με την έρευνα, τρεις είναι οι βασικές τάσεις στη χρήση του cloud computing από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίες και καθορίζουν τόσο το βαθμό υιοθέητησης όσο και το μοντέλο του cloud που επιλέγεται κάθε φορά. 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με βάση το cloud θα αξιοποιήσουν τα κοινωνικά και mobile μέσα για να μεταμορφώσουν την τραπεζική εμπειρία και τις σχέσεις με τους πελάτες: Οι καταλυτικές επιπτώσεις του cloud computing στη σύγχρονη τραπεζική, θα επηρεάσουν το πώς οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αξιοποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ερευνούν, μαθαίνουν και αγοράζουν χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα προσωπικά τους οικονομικά ζητήματα. Ήδη, μία νέα γενιά εφαρμογών ατομικού financial management με βάση το cloud –όπως για παράδειγμα οι mint.com, Geezeo και BankSimple, για να αναφέρουμε μερικές- κερδίζουν έδαφος μεταξύ των πελατών.

Η ανάδυση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud μπορεί να θεωρηθεί απειλή για το υπάρχον τραπεζικό μοντέλο,“σε μια εποχή που οι επενδύσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών συρρικνώνονται και καθώς η εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες έχει κλονιστεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, οι πιέσεις που δέχονται τα έσοδα των τραπεζών από τόκους (π.χ. δάνεια) από τα κανονιστικά πλαίσια, τους πελάτες και την ίδια την αγορά, οδηγούν στην ανάγκη οι οργανισμοί να αναζητήσουν τη βασική πηγή εσόδων τους περισσότερο σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αν, λοιπόν, οι τράπεζες αποτύχουν να ‘επανεφεύρουν’ τις υπηρεσίες τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των πελατών για προσωποποιημένη διάδραση και εξυπηρέτηση, διακινδυνεύουν να υπερκεραστούν από το νέο ανταγωνισμό και να περιοριστούν σε ρόλους back-office εταιρειών διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών.

Το cloud computing όμως, προσφέρει τα εργαλεία και τις απαιτούμενες ικανότητες που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να αντισταθούν στην αποδιαμεσολάβηση, αξιοποιώντας την social/mobile δικτύωση αλλά και διαφοροποιώντας το πακέτο προσφορών τους. Πολλές τράπεζες επενδύουν ήδη σε social media εργαλεία και δημιουργούν μία social εταιρική στρατηγική Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο εδώ για τις τράπεζες δεν είναι τεχνολογικό, αλλά θέμα νοοτροπίας. Παραδοσιακά, οι τράπεζες πίστευαν ότι ‘κατέχουν’ τον πελάτη. Αυτό δεν ισχύει σήμερα, και οι τραπεζικοί οργανισμοί καλούνται να εξετάσουν τις υπηρεσίες τους από την πλευρά του πελάτη και όχι τη δική τους, με στόχο την καινοτομία.

Το κλειδί για αυτή την καινοτομία είναι η ομαδοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών. Τα βασικά τραπεζικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα οι λογαριασμοί κίνησης, δεν διαφοροποιούνται παρά μόνο στην τιμολόγηση. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα προκύψει από την ομαδοποίση (bundling) με μια σειρά άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

Το private cloud θα κυριαρχήσει στο core banking: Είναι φυσικό οι ανησυχίες για την ασφάλεια να αποτρέψουν τη μετακίνηση κρίσιμων τραπεζικών εφαρμογών στο public cloud. Η υιοθέτηση μοντέλων private cloud μπορεί εδώ να αποτελέσει τη λύση, και μια οικονομικά συμφέρουσα λύση μάλιστα, με τους οργανισμούς να έχουν τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός παρόχου. Αυτό διαμορφώνει μία τελείως καινούργια νόρμα, που θα αλλάξει δραματικά το ρόλο του τμήματος ΙΤ, απαιτώντας ένα καινούργιο μοντέλο διακυβέρνησης, νέες ικανότητες, νέες συμπεριφορές και φυσικά νέους τρόπους προμήθειας υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής.

Το public cloud θα κυριαρχήσει στις non-core και μη διαφοροποιημένες τραπεζικές δραστηριότητες: Μπορεί οι ανησυχίες για την ασφάλεια να καθιστούν πολλές τράπεζες απρόθυμες στο να χρησιμοποιήσουν το public cloud για  core banking δραστηριότητες, το public cloud θα διαδραματίσει, όμως, τεράστιο ρόλο στις οριζόντιες και back-office τραπεζικές διαδικασίες, οι οποίες δεν αφορούν άμεσα σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Σήμερα, οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικο ταχυδρομείο, την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, την εσωτερική συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Στο μέλλον, η χρήση του public cloud μπορεί να επεκταθεί ενδεχομένως σε δραστηριότητες όπως η επεξεργασία πιστωτικών καρτών, την εκκαθάριση επιταγών, την ανάλυση δεδομένων.

Στρατηγική και εκτέλεση
Στο προβλέψιμο μέλλον, το cloud computing θα είναι πανταχού παρόν. Και κανένας κλάδος δεν έχει την πολυτέλεια να το αγνοήσει. Για να οδηγηθεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια στο μέλλον και τις δυνατότητες που επιφυλάσσει για αυτό το cloud, είναι ζωτικής σημασίας για έναν τραπεζικό οργανισμό να χαράξει μία ολοκληρωμένη και συνεπή στρατηγική για το σύννεφο, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες της, συνοδευμένη από τη δέσμευση, θέληση καθώς και τους απαιτούμενους πόρους για την εκτέλεση αυτής της στρατηγικής στο σύνολό της. Με δεδομένη την ποικιλία των μεταβλητών και των επιλογών -από το public cloud μέχρι το private και από το Infrastructure-as-a-Service μέχρι το Business Process-as-a-Service -η χάραξη της ενδεδειγμένης στρατηγικής είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο, αλλά άκρως απαραίτητο ταξίδι.

Ασφάλεια: ξεπερνώντας τις ανησυχίες
Οι τραπεζικοί οργανισμοί συνήθως θεωρούν ότι ένα private cloud με βάση το δικό τους data center είναι η πλέον ασφαλής επιλογή όσον αφορά το σύννεφο.  Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη.

Είναι το public cloud λιγότερο ασφαλές από το private; Σε πολλές περιπτώσεις, οι μηχανισμοί ασφάλειας που αναπτύσσονται από παγκόσμιους παρόχους υπηρεσιών public cloud, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πολύ πιο ισχυροί από αυτούς των εσωτερικών συστημάτων πολλών τραπεζών. Και ενώ τα πρωτοσέλιδα για ψηφιακές επιθέσεις σε cloud παρόχους μπορεί να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι δεν είναι ασφαλή, διαθέτουμε πολύ λίγες δημόσιες αναφορές για το πόσο συχνές είναι οι επιθέσεις στα μεμονωμένα sites των τραπεζών.

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες να ξεπεράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα σε ενα public cloud. Μία τέτοια προσέγγιση είναι η χρήση ενός ανεξάρτητου, εξειδικευμένου παρόχου assurance, ο οποίος θα πιστοποιήσει την αρχιτεκτονική ασφάλειας ενός cloud με πολύ αυστηρά κριτήρια – πιθανότητα υψηλότερα από τα standards που η τράπεζα εφαρμόζει εσωτερικά.

Banker's Review (T. 032)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778